Εγκύκλιοι

e-Παράβολο

07/03/2016 Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου μέσω των ΚΕΠ, ή χωρίς τη μεσολάβηση των ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/10/οικ.6675]

07/08/2015 Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίου ΑΦΜ στην εφαρμογή του e-παραβόλου [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/19/25080]

20/06/2014 Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) μέσω των ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/32/οικ.15451]

27/03/2014 Κατάργηση παραβόλου για τη χορήγηση επάρκειας ξένης γλώσσας [ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/16/οικ.7889]


Health Voucher

19/11/2015 Λήξη ισχύος εισιτηρίων ελεύθερης πρόσβασης της εφαρμογής Health Voucher [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/41/35951]

01/11/2013 Τροποποίηση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης, (Health Voucher)» [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/62/οικ.29528]


Αλληλογραφία

27/05/2015 Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325/2015 [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414]


Αλλοδαποί

10/04/2020 Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 [ΔΑΔ/Φ.5/15/οικ. 9084]

05/09/2016 Γνησιότητα δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/63/οικ.22912]

05/07/2016 Τίτλοι διαμονής που πιστοποιούν την νομιμότητα πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα [21458]

14/05/2014 Κοινοποίηση του περιεχομένου διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 11 του ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» [ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/11717]


Αλλότρια καθήκοντα

13/11/2014 Υπόμνηση διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/61/οικ.29145]


ΑμεΑ

4/11/2019 Παράταση χορήγησης δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (για την Περιφέρεια Αττικής μόνο για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ) [ΔΑΔ/Φ.15/ 12/37985]

08/07/2019 Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019 [ΔΙΔΔΑ/Φ.15/10/25209]

01/02/2019 Χορήγηση Δελτίων με έκπτωση 50% σε ΑμεΑ Περιφέρειας Αττικής για Υπεραστικά ΚΤΕΛ [ΔΔΔΑ/Φ.15/3/5137]

07/01/2019 Παράταση χορήγησης δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (εκτός των Π.Ε. Αττικής & Θεσσαλονίκης) [ΔΙΔΔΑ/Φ.15/36/1004]

09/07/2018 Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων με αναπηρία που υπηρετούν σε ΚΕΠ [ΔΙΔΔΑ/Φ.5/19/24890]

11/12/2013 Διευκρίνιση για εγκύκλιο διανομής καρτών ΑμεΑ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/78/οικ.33609]

10/10/2013 Εξυπηρέτηση δικαιούχων κάρτας μετακινήσεων ΑμεΑ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/57/οικ.27550]


ΑΜΚΑ

21/10/2019 Παροχή διευκρινίσεων ως προς τις μεταβολές στοιχείων ΑΜΚΑ [ΔΑΔ/Φ.5/18/36422]

09/10/2019 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου [ΔΑΔ/Φ.5/13/34474]

03/10/2019 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ [80320/42862/Δ18.2718]

Κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται ή όχι ΑΜΚΑ (28 περιπτώσεις) [80320/42862/Δ18.2718]

27/06/2019 Απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους [ΔΙΔΔΑ/Φ.5/7/23970]

15/03/2018 Σχετικά με ζητήματα απόδοσης ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο [ΔΙΔΔΑ/Φ.5/10 /10432]

15/02/2018 Απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο [ΔΙΔΔΑ/Φ.5/ 6/6801]

13/02/2018 Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο [31547/9662 ΑΔΑ: ΩΟ3Ζ465Θ1Ω-5Ι6]

05/07/2016 Τίτλοι διαμονής που πιστοποιούν την νομιμότητα πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα [21458]

12/08/2016 Νομιμοποιητικοί τίτλοι διαμονής για τη χορήγηση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/60/21309]

01/04/2009 Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης [οικ.7791/245/Φ80321 ΦΕΚ 596/Β/01-04-2009]

Ανθρωπιστική κρίση

16/04/2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και μέσω ΚΕΠ για την υλοποίηση των παροχών των άρθρων 1-3 του Νόμου Ν. 4320/2015 για την εφαρμογή των μέτρων για την ανθρωπιστική κρίση [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/4/10762]


Ασφάλεια ΚΕΠ

10/04/2017 Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633]

13/11/2014 Υπόμνηση διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/61/οικ.29145]


Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

27/05/2015 Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325/2015 [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414]

30/05/2014 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης [ΔΟΛ ΚΕΠ/ Φ.8/ 19 / 12779]

04/03/2014 Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών κατά την έκδοση δελτίων ταυτοτήτων/ διαβατηρίων [ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.3/5740]


Γνήσιο υπογραφής

27/03/2020 Ψηφιακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης [ΔΑΔ/Φ.5/11/οικ. 7759]

23/03/2020 Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) [7335]

24/02/2020 Θέματα αντιπροσώπευσης πολιτών στις διοικητικές αρχές
και τα ΚΕΠ  [ΑΔ/ΤΣΑΔ/Φ.17/3764]

27/11/2015 Επιστολή πολίτη με αντικείμενο τη χρονική ισχύ των
εξουσιοδοτήσεων [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.17/35422]

19/01/2015 Βεβαίωση εν ζωή σε αλλοδαπά έγγραφα [Φ.131360/886/15]

22/10/2014 Βεβαίωση εν ζωή ελλήνων πολιτών σε έντυπα ασφαλιστικών οργανισμών της αλλοδαπής [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.17/οικ.26342]

12/12/2013 Θεώρηση γνησίου της υπογραφής σε ιδιόχειρη διαθήκη [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27238]

29/11/2013 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/32355]


Δειγματοληπτικός έλεγχος

05/05/2015 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ Φ.15/οικ.13033]

11/11/2014 Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/οικ.28580]


Διαδικασίες

24/10/2019 Διακίνηση διοικητικών εγγράφων από τα ΚΕΠ κατά τη διεκπεραίωση πιστοποιημένων διαδικασιών [ΔΑΔ/ΤΣΑΔ/Φ.15/οικ.36868]

20/09/2019 Δυσχέρεια εκτύπωσης πιστοποιητικών δημοτολογίου [ΔΑΔ/Φ.15/ 11 /32377]

10/03/2016 Διευκρινήσεις για τη χορήγηση βεβαιώσεων Εθνικού Δημοτολογίου στην περίπτωση ύπαρξης ενδεικτικών εγγραφών [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/18/7244]

24/01/2014 Έκδοση πιστοποιητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/4/οικ.4905]


Εθνικό Τυπογραφείο

08/01/2016 Έναρξη διαδικασίας υποβολής αίτησης μέσω των ΚΕΠ για τη διάθεση ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/1/474]

27/05/2015 Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325/2015 [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414]


Εισοδηματική Ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

03/06/2020 Παράταση αιτήσεων εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2019 [ΔΑΔ/Φ.15/15/14100]

27/03/2020 Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών [09-20405]

24/03/2020 Αιτήσεις στα ΚΕΠ για εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ [ΔΑΔ/Φ.15/8/οικ. 7534]

10/03/2020 Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ [Δ 11/οικ.10643/359 ΦΕΚ 779/Β]


    Εκλογές

23/05/2019 Λειτουργία ΚΕΠ στις 25 και 26 Μαΐου 2019 καθώς και το Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 [ΔΙΔΔΑ/Φ5/ 5/19858]

12/02/2019 Δημοσίευση ΚΥΑ, ένταξης διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/4/7068]  (περιλαμβάνει ένταξη της αίτησης ετεροδημότη & κάτοικων εξωτερικού) 


ΕΛΓΑ

27/05/2015 Ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/2/16186]

04/09/2014 Ενημέρωση για έναρξη διαδικασιών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και αρμοδιότητας ΟΑΕΕ [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/ 49 /οικ.21367]


ΕΛΤΑ

15/04/2020 Τηλεφωνικές αιτήσεις στα ΚΕΠ και χρήση πρόσθετων υπηρεσιών ΕΛΤΑ από τα ΚΕΠ για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων [ΔΑΔ/Φ.5/17/οικ. 9510]


Επικύρωση εγγράφων

02/07/2015 Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014) [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ Φ.15/16708]

05/05/2015 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ Φ.15/οικ.13033]

01/09/2014 Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων [ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119]

23/06/2014 Ισχύς πιστοποιητικών που περιέρχονται στα ΚΕΠ μέσω τηλεομοιοτυπίας [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/21/οικ.15486]

11/06/2014 Καταγραφή και διαχείριση προβλημάτων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.14728]

01/04/2014 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342]

24/12/2013 1. Κατάργηση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας του άρθρου δεύτερου παρ. 2β’ του ν. 2690/1999 2. Θέματα επικυρώσεων εγγράφων [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/80/οικ.34577]


ΕΦΚΑ Αγροτών (ΟΓΑ)

02/11/2015 Διαδικασία απονομής σύνταξης γήρατος στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/36/οικ.34044]


ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ)

23/09/2014 Ενημέρωση για έναρξη διαδικασίας αρμοδιότητας ΟΑΕΕ [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/ 53 /οικ.23157]

04/09/2014 Ενημέρωση για έναρξη διαδικασιών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και αρμοδιότητας ΟΑΕΕ [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/ 49 /οικ.21367]


ΕΦΚΑ Μισθωτών (ΙΚΑ)

23/01/2014 Επανέναρξη διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΙΚΑ μέσω των ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/1/οικ.1678]


Κάρτα πολιτισμού

12/07/2016 Τερματισμός λειτουργίας του Γραφείου Κάρτας Πολιτισμού [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/32/18277]

03/03/2016 Κατάργηση έκδοσης Κάρτας Πολιτισμού από το ΤΑΠΑ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/21/6334]


Λειτουργία ΚΕΠ

08/04/2020 Εγκατάσταση και προμήθεια σαρωτών στα ΚΕΠ [ΔΑΔ/Φ.5/14/οικ. 8891]

13/11/2014 Υπόμνηση διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/61/οικ.29145]

05/03/2004 Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών – Ειδικά ζητήματα λειτουργίας των ΚΕΠ [ΔΙΑΔΠ/Α/5291]

18/04/2003 Ειδικά θέματα λειτουργίας των ΚΕΠ [ΔΙΑΔΠ/Ε/7695]


Μεταστεγάσεις

13/11/2014 Υπόμνηση διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/61/οικ.29145]


ΝΑΤ

24/12/2013 Παροχή βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΝΑΤ, ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ και τροποποίηση της ΚΥΑ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201 – ΦΕΚ 887/Β/2003» [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/ 73 /οικ.34621]


ΝΠΙΔ

27/05/2015 Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325/2015 [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414]


ΟΑΕΔ

24/4/2020 Παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 10 Μαΐου 2020

15/09/2015 Δημοσίευση ΚΥΑ, ένταξης διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ, που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/28/29595]


ΟΠΕΚΑ

28/05/2020 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020 [ΔΥΜΣ/Φ.15/ 12 /13405]

27/06/2019 Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα Προγράμματα παροχών του ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ, έτους 2019 [ΔΙΔΔΑ/Φ.15/8/23515]


Πιστοποιητικά από Δήμους

07/01/2016 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών [ΤΑΔΚ 14360/2015]


Ποινικό μητρώο

22/12/2014 Οδηγίες διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής αίτησης αντιγράφου ποινικού μητρώου [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/63/οικ.33738]


Προϊστάμενοι

10/12/2019 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 260 του ν. 4555/2018 για την τοποθέτηση Προϊστάμενων στα ΚΕΠ [ΔΑΔ /Φ.4/218/42863]

24/11/2017 Μεταβατικές Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 [ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/οικ.38996]


Προσωπικό

24/03/2020 Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ [ΔΑΔ/Φ.5/10/οικ. 7542]

18/03/2020 Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19. [ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030]

13/12/2019 Παροχή διευκρινίσεων για τη σύσταση και κάλυψη των μόνιμων θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ της Χώρας – Αποστολή στοιχείων από τους Δήμους [ΔΔΔΑ/Φ4/110/οικ.43037]

24/03/2016 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/84/8625]

16/07/2015 Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την ΥΑ αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/8/16231/25-06-2007 [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/17/23759]

01/04/2014 Υπαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας [ΔΟΛΚΕΠ/Φ4-40/οικ.8471]

19/12/2013 Μετατάξεις-μεταφορές / αποσπάσεις υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4-122/οικ. 34381]


Στρατολογία

28/02/2020 Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης [ΔΑΔ/Φ.15/4/4493]

23/12/2019 Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης [ΔΑΔ/Φ.15/14/44405]

15/02/2018 Αποστολή πιστοποιητικών στα ΚΕΠ από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [ΔΙΔΔΑ/Φ.15/ 5/6806]

23/01/2018 Αποστολή αιτήσεων στις Στρατολογικές Υπηρεσίες μέσω τηλεομοιοτυπίας [ΔΙΔΔΑ/Φ.15/3/1088] 

09/11/2017 Υπόμνηση οδηγιών για θέματα ΓΕΕΘΑ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/27/38818]

13/04/2017 Αρμοδιότητα έκδοσης Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/10/12828]

12/04/2017 Προσθήκη κειμένου στις αιτήσεις για διακοπή αναβολής κατάταξης στρατευσίμων [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/9/12827]

03/04/2017 Παροχή δυνατότητας στους στρατευσίμους για εκπρόθεσμη υποβολή Δελτίου Απογραφής μέσω των ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/8/11260]

03/08/2016 Μεταβολή προθεσμιών κατάταξης διακοπτόντων την αναβολή τους στρατευσίμων που ανήκουν στο Πολεμικό Ναυτικό [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/56 /19738]

19/05/2016 Επικοινωνία με Στρατολογικές Υπηρεσίες [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/42/13890]


Υπουργείο Δικαιοσύνης

14/04/2020 Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών -Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών[Αριθμ. 8721 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 1384/Β/14-04-2020]

03/04/2020 Δυνατότητα μη καταβολής μεγαρόσημου πιστοποιητικών Δικαστικών Αρχών [ΔΑΔ/Φ.5/13/οικ. 8386]

05/08/2016 Ανάγκη επανένταξης στα ΚΕΠ διαδικασιών αρμοδιότητάς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.8/13/17210]

Υπουργείο Μεταφορών

20/03/2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός) [οικ. Α 19597/1031]

24/12/2019 Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών που έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 [Α3/Οικ. 90195/10807]

16/07/2018 Απαίτηση συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης [ΔΙΔΔΑ/Φ.8/4/25624]

07/03/2016 Συμπλήρωση πεδίων εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων Ι.Χ. [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ 22 /5468]

03/07/2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1133/2015 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης [ΠΟΛ. 1147]

03/12/2014 Αντικατάσταση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/59/οικ.31300]

21/10/2014 Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες μεταβίβασης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/56/26243]

01/09/2014 Πρόσθετες οδηγίες για τη διαδικασία μεταβίβασης οχήματος ΙΧ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/48/οικ.21139]

28/08/2014 Ενημέρωση για έναρξη διαδικασιών [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/47/οικ.20994]


Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

28/06/2019 Δημοσίευση ΚΥΑ, ένταξης διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μεταφορικό Ισοδύναμο) [ΔΙΔΔA/Φ.15/9/24059]

18/04/2019 Διανομή ενημερωτικού υλικούΔημοσίευση ΚΥΑ, ένταξης διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από νησιωτικά ΚΕΠ για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου [ΔΙΔΔΑ/Φ.8/2/16278]

Φορολογική ενημερότητα

13/05/2015 Επανέναρξη διαδικασίας χορήγησης φορολογικής ενημερότητας μέσω των ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/6/14278]

12/03/2009 Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής Ενημερότητας  [ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.2/6754]


Ψηφιακά έγγραφα

14/04/2020 Ενημέρωση σχετικά με τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης [ΔΑΔ.Φ 5/16/οικ 9404]


Ωράριο λειτουργίας

26/02/2020 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο  [ΔΑΔ/Φ.5/ 3/4064]

15/07/2016 Υποχρέωση εφαρμογής προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/53/17012]

13/11/2014 Υπόμνηση διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ [ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/61/οικ.29145]


25/09/2013 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/50/οικ.25864]

03/09/2013 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων [ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247]

Λ.χ. πιστοποιητικό διαγραφής, βεβαίωσης διαγραφής ή εγγραφής φοιτητών κ.α.

27/08/2013 Διεκπεραίωση μέσω των ΚΕΠ, της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης, (Health Voucher)» [ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/ 48 /οικ.23518]

23/07/2013 Ενημέρωση για νέο δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας [ΔΟΛΚΕΠ/Φ8/64/οικ.20745]

04/07/2013 Ανανέωση Κάρτας Πολιτισμού [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/ 80/16575]

Υποχρεωτικά ανα 3ετία

02/07/2013 Ενημέρωση των ΚΕΠ για κλείσιμο ειδικού λογαρισμού του ν.δ. 638/70 που τηρούταν στην Τράπεζα της Ελλάδος [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/34/18447]

Αφορά παράβολα διπλωμάτων

25/06/2013 Ενημέρωση για διαδικασία εκτύπωσης βεβαιώσεων ΙΚΑ για φορολογική χρήση [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/31/οικ.18067]

12/06/2013 Διαχείριση αιτημάτων ΚΕΠ μέσω της εφαρμογής Ticketing [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.6/2/οικ.16942]

11/06/2013 Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ και μέσω ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/28/16736]

07/06/2013 Ενημέρωση των ΚΕΠ για τροποποιήσεις στα ποσά παραβόλων στη χορήγηση και ανανέωση άδειας οδήγησης  [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/23/16262] (2o αρχείο εδώ)

27/05/2013 Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/10991]

24/05/2013 Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων Έκδοσης, Ανάκλησης, Ανανέωσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών, καθώς και Ανάκτησης του ψηφιακού Πιστοποιητικού Κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ, ως Εντεταλμένων Γραφείων [ΥΑΠ/Φ.19.7/2148]

Διαδικασίες για τα ψηφιακά πιστοποιητικά, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης κλπ

22/05/2013 Απογραφή έμμεσα ασφαλισμένων ΟΠΑΔ από τα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/16/οικ.14478]

10/05/2013 Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση, αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Θυρίδας Χρήστη- ΕΡΜΗ [ΥΑΠ/Φ.19.7/1658]

Κείμενο που τίθεται κατά την επικύρωση από την ηλεκτρονική θυρίδα πολίτη

07/05/2013 Δυσχέρειες στη διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών περί αποποίησης ή μη κληρονομίας και δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης [ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 5/31/10348]

05/04/2013 Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/43/9752]

Αλλότρια καθήκοντα, ΟΧΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΞ, καθήκοντα γραμ. υποστήριξης

05/04/2013 Άρση αναστολής παραλαβής αίτησης έκδοσης κάρτας πολιτισμού [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/47/8803]

08/03/2013 Δυσχέρειες στην διεκπεραίωση Χορήγησης Βεβαίωσης περί μη τροποποίησης καταστατικού – μη λύσεως εταιρείας μέσω ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/25/οικ.6973]

08/03/2013 Δυσχέρειες στη διεκπεραίωση διαδικασιών μέσω ΚΕΠ (μεταφορών) [ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/26/6986]

06/03/2013 Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6361]

Γνήσιο σε ατομα με κινητικά προβλήματα, συμπλήρωση υπ. δηλ.

06/03/2013 Ενημερώσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος μέσω των ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/27/6684]

Όχι υποβολή Ε1 μέσω ΚΕΠ

18/02/2013 Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγραφων εγγράφων που συνοδεύονται με υπ. δηλ. [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6341]

12/02/2013 Λειτουργικά θέματα ΚΕΠ και συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου   [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/4/28766]

Αυτεπάγγελτη, παραπομπή σε ΚΕΠ για ΑΜΚΑ, Γνήσια, λευκές αιτήσεις

11/02/2013 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων εγγράφων [ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/25014(ΠΕ)]

Μόνο με σφραγίδα Χάγης (Apostille)

04/12/2012 Αλληλογραφία ΚΕΠ με Στρατολογικές Υπηρεσίες [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/38/25761]

25/10/2012 Υπαγωγή των ΚΕΠ σε μη ανεξάρτητη Δ/νση σύμφωνα με το σχέδιο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/141/22643]

21/09/2012 Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών – υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/19497]

Θεώρηση γνησίου για πολίτες Ελβετίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν

28/08/2012 Εκτέλεση προσωρινών διαταγών των Δικαστηρίων και αποφάσεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων  εργαζόμενων στα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4-122/19649]

11/06/2012 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων [ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1.2/13366]

Μη ασφάλισης, μη συνταξιοδότησης για τα περισσότερα ταμεία

22/05/2012 Συμπλήρωση στοιχείων διακίνησης της αλληλογραφίας των ΚΕΠ μέσω ΕΛΤΑ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.3/5/οικ.11933]

12/03/2012 Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190]

21/02/2012 Αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/7/οικ.4684]

16/02/2012 Αναπροσαρμογή κόστους Mεγαροσήμων [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/11/οικ.4303]

08/02/2012 Aνάρτηση καταλόγων ιατρών συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΠΥ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/6/οικ.3611]

Απόσυρση λιστών από τα ΚΕΠ

30/01/2012 Μείωση δαπάνης μισθωμάτων για τη στέγαση των ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.3/1/2914]

27/11/2011 Επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/12713]

07/11/2011 Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/198/οικ.22094]

Διευκρινίσεις σχετικά με συγχωνεύσεις ΚΕΠ

03/11/2011 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας [ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088]

25/10/2011 Ένταξη νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/33/19205]

13/09/2011 Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.   10 του άρθρου 45 και του άρθρου 53 του Ν. 3979/2011 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/181/οικ.18006]

Μετακινήσεις, αποσπάσεις, αλλότρια καθήκοντα υπαλλήλων ΚΕΠ

08/09/2011 Στελέχωση των ΚΕΠ στα οποία λήγουν συμβάσεις μίσθωσης έργου [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4-194/17687]

Μετακίνηση προσωπικού από τους Δήμους προς ΚΕΠ

05/09/2011 Συγχωνεύσεις στρατολογικών γραφείων [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/170/16457]

27/05/2011 Χορήγηση αντιγράφων βεβαιώσεων καταβληθεισών συντάξεων ΟΓΑ για φορολογική χρήση από τα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/33/4488]

26/05/2011 Μη τήρηση των διατάξεων περί Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών [ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.3./10600]

24/05/2011 Πιστοποίηση ΚΕΠ ως υπηρεσία μίας στάσης για τη σύσταση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, βάσει του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90Α’) [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/7/10492]

16/05/2011 Ένταξη της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/10/οικ.9864]

04/05/2011 Έκδοση τροποποιητικής ΚΥΑ για διαδικασίες αρμοδιότητας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/9/οικ.9090]

16/02/2011 Μεταστεγάσεις ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/29/3849]

05/01/2011 Πίνακας τέλους άδειας οχήματος και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/5/οικ.278]

21/12/2010 Υπαγωγή των ΚΕΠ στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/146/25976]

Με τον Καλλικράτη οι υπάλληλοι ΔΕΝ μετακινούνται και τα ΚΕΠ ΔΕΝ καταργούνται

06/12/2010 Επικύρωση άδειας κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση οχήματος [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/138/οικ.25302]

ΔΕΝ γίνεται

29/11/2010 Κοινοποίηση τροποποίησης της υπ’ αρ. 58930/480/99/ΦΕΚ 526/Β Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών  & Δικτύων σχετικά με την ανανέωση αδειών οδήγησης [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/86/23190]

01/10/2010 Απονομή ΑΜΚΑ σε κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/116/17062]

15/09/2010 Υποβολή αιτήσεων μετεγγραφών πανεπιστημίων μέσω των ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/66/οικ.21532]

12/08/2010 Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων – Αντίρρηση της Ελλάδας για την προσχώρηση του Περού – Αποστολή επικαιροποιημένου πίνακα [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/104/17216]

20/07/2010 Ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των ΚΕΠ και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου σε αυτά [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/85/οικ.16533]

08/07/2010 Απεμπλοκή των ΚΕΠ από τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.ΠΔ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 92 / 15712]

08/06/2010 Τοποθέτηση έντυπου υλικού στα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/77/8394]

26/05/2010 Ταυτοπροσωπία ανηλίκων από τα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/71/οικ.12309]

Αφορά σε ταυτοπροσωπία για στρατιωτικές σχολές

07/05/2010 Εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει του ΑΜΚΑ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/18/9399]

Αφορα τα 6 πρώτα ψηφία του ΑΜΚΑ και τα προβλήματα που δημιουργούνταν

09/04/2010 Λειτουργικά ζητήματα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/22/ 2963]

Ωράριο, Ασφάλεια ΚΕΠ

22/03/2010 Επικυρωμένα αντίγραφα ΑΜΚΑ μέσω των ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/34/5732]

22/03/2010 Διαδικασίες αλλοδαπών οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/35/οικ.6338]

Εξερχόμενο προς Υπ. Προστασιας πολιτη κατοπιν εγγραφου Κεπ Βουλας

10/03/2010 Εφαρμογή του Ν. 3812/2009 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/35/5326]

Συμβάσεις έργου

04/03/2010 Άδειες οδήγησης [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/20/2994]

Οι βεβαιώσεις υποβολής δεν επέχουν θέση άδειας οδήγησης

25/02/2010 Έναρξη νέας διαδικασίας ΟΓΑ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/11/4170]

18/02/2010 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μελών πληρώματος του πλοίου, από τον Πλοίαρχο [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/3435]

29/01/2010 Επικύρωση αντιγράφων των τίτλων σπουδών που απονέμονται από ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/1461]

28/01/2010 Εφαρμογή του Ν. 3812/2009 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/18/1969]

Συμβάσεις έργου

20/01/2010 Ειδικά θέματα που αφορούν τα ΚΕΠ μετά τις ρυθμίσεις του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/11/1379]

Συμβάσεις έργου

30/12/2009 Παραπομπή πολιτών στα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση συναλλαγών τους με το Δημόσιο χωρίς ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/151/οικ.31901]

14/09/2009 Συμβάσεις μίσθωσης έργου εργαζομένων στα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/241/22509]

30/07/2009 Κατάργηση των τελών «μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος» και «άδειας οχήματος» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/99/19863]

06/05/2009 Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.11853]

30/04/2009 Πιστοποίηση πολιτών για ηλεκτρονική παραλαβή πιστοποιητικών [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/40/11408]

21/01/2009 Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.1640]

Προστίθεται στα έγγραφα του θέματος και το δίπλωμα οδήγησης και το ατομικό βιβλιάριο υγείας

14/01/2009 Νέες άδειες οδήγησης [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/1/οικ.885]

18/12/2008 Χορήγηση βεβαιώσεων περί µη ολοκλήρωσης διεκπεραίωσης αιτηµάτων [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/144/33693]

Λόγω μεγάλης καθυστέρησης πιστ. που θα κατατίθεντο σε κτηματολογικά γραφεία εληφθει εντολή για τις βεβαιώσεις του θέματος

19/11/2008 Διακίνηση αλληλογραφίας των ΚΕΠ µέσω ΕΛΤΑ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/119/30121/30244]

25/09/2008 Εξυπηρέτηση ενδιαφεροµένων για τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ µέσω ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/99/23415]

Τα ΚΕΠ δεν εξυπηρετούν διαδικασίες χωρίς έγκριση από το υπουργείο

18/09/2008 Θεώρηση Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη του Ν. 4483/1965 από τα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/91/25329]

Μη θεώρηση γνησίου από τα ΚΕΠ για εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους συμφώνως του Ν. 4483/1965

05/09/2008 Ηλεκτρονική υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτών υπολοίπων πελατών, προμηθευτών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), μέσω ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/88/23954]

Αναφορά στην χρονική ισχύ των ΚΥΑ

30/07/2008 Διαβίβαση υπευθύνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων πολιτών μέσω των ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/81/21016]

Απαγόρευση διακίνησης υπ. δηλώσεων πολιτών είτε με fax είτε με άλλο τρόπο

19/06/2008 Διάθεση του προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4-189/16610]

Απαγόρευση μετακίνησης υπαλλήλων ΔΥΠ

13/05/2008 Υποβολή αιτήµατος πολιτικού ασύλου µέσω ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/34/ΕΜΠ 213]

30/04/2008 Εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4-137/11663]

Αφορά δικαστική αναγνώριση προυπηρεσίας υπαλλήλων ΚΕΠ

07/04/2008 Σύνδεση χρηστών στο σύστηµα διαχείρισης αιτήσεων eKEP [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/30/9549]

20/02/2008 Εφαρµογή της Αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8/8/4979]

Μη έκδοση πιστοποιητικού από το ΚΕΠ μόνο ενημέρωση του πολίτη

06/02/2008 Αιτήµατα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού για δηµιουργία νέων ΚΕΠ, Παραρτηµάτων αυτών και σύσταση νέων θέσεων στα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/3758]

29/01/2008 Διευκρινίσεις σχετικά µε το ωράριο εργασίας των προϊσταµένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) [ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.2886]

24/01/2008 Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ – βάσει της προκήρυξης 4Κ/2007 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/36/2417]

24/01/2008 Διαδικασία αντικατάστασης υπαλλήλων των ΚΕΠ σε περίπτωση παραίτησης ή µη αποδοχής διορισµού ή κωλύµατος διορισµού [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/37/2419]

21/01/2008 Εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών [ΔΙΑΔΠ/Α/1956]

18/12/2007 Εφαρµογή διατάξεων Ν. 3613/2007 [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/416/34371]

Αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων ΚΕΠ

18/12/2007 Καθορισµός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας & οικονοµικών – Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/21/34306]

27/11/2007 Διεκπεραίωση υποθέσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8-105/28207]

Επιτρέπεται μεταβίβαση σε οποιαδήποτε Δ/νση Μεταφορών

31/10/2007 Αναγνώριση προϋπηρεσίας διορισθέντων στα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/344/23822]

22/10/2007 Χρήση κωδικών πρόσβασης στο e-kep [ΔΟΛΚΕΠ/Φ7/6/28262]

12/10/2007 Διευκρινίσεις σχετικά με το ωράριο εργασίας των απασχολούμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) [ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/27170]

14/09/2007 Απασχόληση διορισθέντων μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/310/24294]

13/09/2007 Διακίνηση της αλληλογραφίας των ΚΕΠ από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.8-70/24159]

21/08/2007 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/19787]

16/08/2007 Εφαρμογή της ρήτρας περί «αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων έργου» με την τοποθέτηση του μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116]

26/07/2007 Διενέργεια γενικής απογραφής, µέσω των ΚΕΠ, ασφαλισµένων και συνταξιούχων για την απόδοση του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/15/19263]

25/07/2007 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού [ΔΙΑΔΠ/Α/18777]

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, Βεβαίωση / Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας, Βεβαίωση αποδοχών / μισθοδοσίας

25/07/2007 Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει [ΔΙΑΔΠ/Α/19168]

12/07/2007 Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ ή Β’ από όλες τις υπηρεσίες [ΔΙΑΔΠ/Α/18052]

21/05/2007 Στελέχωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με μόνιμο προσωπικό [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4-181/12802]

11/05/2007 Εφαρµογή του νέου λογότυπου των ΚΕΠ και εγχειρίδιο οδηγιών σχεδιασµού σε πινακίδες, κατασκευές και έντυπo υλικό [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.7/2/11973]

19/04/2007 Υποχρέωση φύλαξης εξοπλισμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5-/54/9701]

μέχρι το 2011

05/04/2007 Νέος λογότυπος των ΚΕΠ και ενσωμάτωση banner στις ιστοσελίδες των Δημοσίων Υπηρεσιών [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.7/1/8930]

06/03/2007 Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.5812]

02/03/2007 Αποδεικτική ισχύς στρατιωτικής ταυτότητας [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/4463]

02/03/2007 Επικύρωση αντιγράφων όλων των τύπων των ενσήμων του ΙΚΑ [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/4263]

28/02/2007 Τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/86/5268]

14/02/2007 Λειτουργικά ζητήματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών [ΔΟΛΚΕΠ/Φ5-5/οικ/4028]

Συστεγάσεις - μεταστεγάσεις κλπ

08/02/2007 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δύο (2) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας [ΔΙΑΔΠ/Α/3599]

05/02/2007 Κατάθεση δικογράφων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, μέσω ΚΕΠ [ΔΙΑΔΠ/27350]

ΔΕΝ γίνεται

16/01/2007 Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής σε διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντικατάστασή του από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 [ΔΙΑΔΠ/Α/1355]

09/01/2007 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών με ελληνική καταγωγή (ομογενών) [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15_50]

30/12/2006 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π, του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Α.) και των Προξενικών Αρχών [Έγγραφο Υφυπουργού/290]

Ένταξη διαδικασιών προξενείων

08/12/2006 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών [ΔΙΑΔΠ/Α/28032]

Αναφέρει τα περισσότερα πιστοποιητικά

04/12/2006 Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15_27247]

Έγγραφα Υπ. Οικονομίας που ΔΕΝ επικυρώνονται

24/11/2006 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών  αυτοτελώς το συνημμένο έγγραφο του Υπ. Εσ με αρ. πρωτ. 17733/06 από 13-10-2006 [ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.15_26034]

21/11/2006 Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από δικηγόρους [ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.15/25943]

10/10/2006 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 [ΔΙΑΔΠ/Α/22668]

Πιστοποιητικό γέννησης, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων, Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γάμου, Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης θανάτου

10/10/2006 Λειτουργικά θέματα ΚΕΠ [ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 5/17/24837]

καταστροφή πιστoποιητικών που δεν παραλήφθηκαν από πολίτες μετά την πάροδο 6μήνου

09/10/2006 Σύσταση Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ (ΔΟΛ ΚΕΠ) [ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/11/22267]

11/08/2006 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης όταν απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατά τη διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες του Δημοσίου [ΔΙΑΔΠ/A/ 18211]

Μη ισχύς αυτεπάγγελτης όταν πρόκειται για διαγωνισμούς δημοσίου

07/08/2006 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης [ΔΙΑΔΠ/Α/17998]

04/05/2006 Έκδοση και χρονική ισχύς πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών  [ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/11121]

Διατήρηση πιστοποιητικών εγγυτερων εις το διηνεκες

18/04/2006 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των ΚΕΠ [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8413]

13/04/2006 Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ [ΔΙΑΔΠ/Α/9101]

23/03/2006 Διαδικαστικά θέματα για την έκδοση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ [ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/10591]

Περιγραφή διαδικασίας για χρήση για διαβατήριο

21/03/2006 Επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων – βεβαίωση γνησίου υπογραφής [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.5897]

21/03/2006 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των ΚΕΠ [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.6178]

07/03/2006 Κόστος διακίνησης αλληλογραφίας προς τους πολίτες [ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/10050]

27/02/2006 Περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις [1020146/215/0006Δ]

22/02/2006 Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.3838]

Έγγραφα Υπ. Οικονομίας που ΔΕΝ επικυρώνονται

03/01/2006 Ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ [ΔΙΑΔΠ/Ε/ΟΔΕ-ΚΕΠ/9061]

22/12/2005 Λειτουργικά και διαδικαστικά ζητήματα των ΚΕΠ [ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/8913]

21/12/2005 Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, κατοίκων άλλων Δήμων [ΔΙΑΔΠ/8893/ΟΔΕΚΕΠ]

25/11/2005 Ταυτοπροσωπία ανηλίκων από τα ΚΕΠ [ΟΔΕΚΕΠ/ΔΙΑΔΠ/Α/8410]

08/11/2005 Διαδικασίες αλλοδαπών στα ΚΕΠ [ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/8154]

Δεν γίνεται ανανέωση άδειας διαμονής κλπ

13/10/2005 Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ [ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/7749]

Γίνεται και με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης για παιδιά κάτω των 2 ετών

29/09/2005 Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία [ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_14941_15832]

14/09/2005 Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη και αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση [ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/7015]

Περιεχόμενο Υ/Δ

04/08/2005 Ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί με υπαιτιότητα της υπηρεσίας [ΔΙΑΔΠ/Α/15303]

22/07/2005 Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη [ΔΙΑΔΠ/Α/14625]

22/07/2005 Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών [ΔΙΑΔΠ/Α/14701]

12/07/2005 Ρυθμίσεις του Ν. 3345/05 [ΔΙΑΔΠ/Α/13882]

Ταυτοπροσωπια ανηλίκων κ.α.

07/07/2005 Επικύρωση αντιγράφων Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15_12733]

06/07/2005  Χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών [ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/4649]

Διατηρούνται στα αρχεία των δήμων εις το διηνεκές

01/07/2005 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.13143]

Τονίζεται ότι είναι παράνομη η παραμπομπή στα ΚΕΠ για επικυρώσεις και γνήσια

15/06/2005 Χορήγηση πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου [Υπ. Οικονομίας 1639/0030]

Τα εκκαθαριστικά και οι φορολογικές ενημερότητες μέσω internet αποτελούν διοικητικά έγγραφα

22/03/2005 Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583]

Διευκρινίσεις σχετικά με επικυρώσεις και γνήσια υπογραφής

11/03/2005 Εξουσιοδότηση πολιτών για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22 οικ/5021]

11/01/2005 χωρίς θέμα [Έγγραφο Υφυπουργού/625]

Χρήση φωτοτυπικού κ.α.

13/12/2004 Τήρηση Αρχείου στα ΚΕΠ  [άνευ]

Στα ΚΕΠ μετα την 05/03/2004 µόνο περιληπτικό αρχείο πρωτοκόλλου (πίνακας εισερχοµένων - εξερχοµένων) σε ηλεκτρονική µορφή για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο ετών (...Μετά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών το ΚΕΠ δεν φέρει καµία ευθύνη για το φάκελο της κάθε υπόθεσης.)

12/10/2004 Επικύρωση αντιγράφων – βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22 οικ 21630]]

07/06/2004 Ανανέωση Αδειών Οδήγησης [ΔΙΑΔΠ/80]

Προώθηση ακαταχώρητων υπηρεσιακά από την Δ/νση μεταφορών στην οποία αποστέλεται η αίτηση

05/03/2004 Βελτίωση των Διοικητικών Διαδικασιών  (άρ.10 & 11 του Ν. 3230/11-02-2004) [ΔΙΑΔΠ/Α/5295]

Απαίτηση υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών από δημ. Υπηρεσίες, αποστολή εγγράφων μέσω fax

02/08/2002 Λειτουργικά θέματα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.14934]

Γενικές διευκρινήσεις σχετικά με τον Ν.3013/2002

24/05/2002 Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) [οικ.10025]

Προϊστάμενοι, ωράριο κλπ