Νόμοι – ΦΕΚ

ΗμερομηνίαΝόμος – ΦΕΚΠεριγραφή
03-07-2020 ΦΕΚ 2726/Β/03-07-2020Επαναφορά διευρυμένου ωραρίου στα ΚΕΠ
12-06-2020ΦΕΚ 2255/Β/12-06-2020
Άρθρο 2 & 3
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της εφαρμογής E-KEP
30-05-2020Ν.4690 ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020 Άρθρο 65Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
 
16-03-2020ΦΕΚ 865/Β/16-03/2020Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) .
11-03-2020N.4674 ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020 Άρθρο 72Μετακίνηση υπαλλήλου ΔΥΠ από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ιδίου Δήμου
19-07-2018Ν.4555 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 Άρθρο 260 & 2611.Προϊστάμενοι σε Οργανικές Μονάδες ΚΕΠ (Άρθρο 260)
2.Μετατάξεις υπαλλήλων ΔΥΠ (Άρθρο 261)
01-08-2017Ν.4484 ΦΕΚ 110/Α/01-08-2017 Άρθρο 84Πρόταξη υπαλλήλων ΔΥΠ σε θέσεις ευθύνης (τροποποιήθηκε με το Άρθρο 260 Ν.4555/2018)
31-07-2017Ν. 4483 ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017 Άρθρο 102Νομική προστασία