Πρωτοβάθμια Σωματεία

Σωματείο Μονίμων – Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας
Παπαμιχαηλίδης Μιχαήλ  (Πρόεδρος)
Τηλ: 2321059399
Fax: 2321059397
Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής
Κοχύλης Παναγιώτης – Μάρκελλος (Πρόεδρος)
Τηλ: 2132025100 , 2109537790
Fax: 2132025110
Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδας
Ηλιοπούλου Αντωνία (Πρόεδρος)
Τηλ: 2721 36 05 21
Fax: 2721 36 05 22
Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
Θεμελής Λάμπρος (Πρόεδρος)
Τηλ: 2681 36 20 50
Fax: 2681 36 20 20
Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νησιών Αιγαίου
Φόρτωμα Μαρία (Πρόεδρος)
Τηλ: 22830 31 302
Fax: 22830 31 325