Άρση αναγγελίας θανάτου στον ΑΜΚΑ

Γίνεται αίτημα για άρση αναγγελίας θανάτου στην ΗΔΙΚΑ.

Σε Υ/Δ γράφουμε: “Παρακαλώ όπως προβείτε στην άρση ακύρωσης του ΑΜΚΑ μου με αριθμό ……” και με ένα αντίγραφο δελτίου ταυτότητας τα αποστέλλουμε στο fax 2132168164