Ποια μηνύματα μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και πολιτών;

Μηνύματα που αφορούν σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών και απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών (παρ. 4 άρθρου 14 ν. 2672/1998)