Δελτίο τύπου

Αθήνα, 04/12/2017
Α.Π.: 37

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση στοιχείων ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ

Συμμεριζόμαστε κατ’ αρχήν τις προσπάθειές σας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο από την πλατφόρμα του ΚΕΑ όσο και του Κοινωνικού Μερίσματος. Ως ΠΟΣΕΚΕΠ ανακαλέσαμε την αποχή μας και συμμετείχαμε στη διαδικασία ΚΕΑ με τα ελάχιστα μέτρα που πάρθηκαν για την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών μας, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά και λόγω της ευαισθητοποίησης μας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θα είμαστε δίπλα σας ως υπάλληλοι ΚΕΠ, αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί τεχνολογικά με τη διασύνδεση υπηρεσιών. Συνέχεια

Advertisements