Οδηγίες τμήματος ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

emailΣε συνέχεια των οδηγιών του Τμήματος ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κατόπιν ερωτημάτων από ΚΕΠ σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διόρθωση ΑΦΜ, σας αποστέλλουμε συμπληρωματική οδηγία σύμφωνα με την οποία:

Το ΑΦΜ δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά αν κάποιος προσέρχεται να το ενημερώσει καλό είναι για αποφυγή περεταίρω λαθών στο ΑΦΜ, να έχει κάποιο έγγραφο πχ Ε1 που να το πιστοποιεί.

Βεβαίως μπορούμε να καλυφθούμε και από την web service , δηλ. τη δυνατότητα να δίνει ο χρήστης το ΑΦΜ και να επιστρέφει τα στοιχεία του από το TAXIS.

Advertisements