Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2021, μέσω ΚΕΠ

emailΑθήνα,12 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ.πρωτ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/29/39066

Θέμα: Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2021, μέσω ΚΕΠ.

Μετά το υπ` αρ.Φ.437/1/26449/31-10-2017 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: Συνέχεια

Advertisements