Απεμπλοκή των ΚΕΠ από το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Αθήνα, 19/12/2017
Α.Π.: 39

ΘΕΜΑ: Απεμπλοκή των ΚΕΠ από το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Κυρία Υπουργέ,

Στην Κ.Υ.Α. για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και ειδικότερα στο άρθρο 7 αναφέρεται το εξής :

«Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης, για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.»

Όπως γίνεται αντιληπτό, το ανωτέρω σημαίνει ότι Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2018 θα πρέπει να υποβάλουν ΞΑΝΑ αίτηση για τη χορήγηση Κ.Ε.Α. εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Θεωρούμε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να υποβάλλουμε τους πολίτες κάθε χρόνο σε 2-3 απογραφές μέσω ΚΕΠ, όταν μπορούν να δοθούν άλλες λύσεις. Ήδη με το Κοινωνικό Μέρισμα, παρότι δεν υπήρχε άμεση εμπλοκή των ΚΕΠ, απευθύνθηκαν σε διάστημα δύο εβδομάδων στις υπηρεσίες μας πάνω από 500.000 πολίτες προκειμένου να προβούν σε μεταβολή στοιχείων ΑΜΚΑ.

Αναφέρουμε ακόμα μια φορά ότι τα ΚΕΠ δεν είναι Πρόνοιες ούτε Κοινωνικές Υπηρεσίες. Λειτουργούν με τον ίδιο ή μικρότερο αριθμό προσωπικού, από τότε που στελεχώθηκαν με μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΔΥΠ, διεκπεραιώνοντας πολλαπλάσιο όγκο αιτημάτων σε σχέση με το παρελθόν. Αυτά είχαν γίνει κατανοητά και παραδεκτά στη συνάντησή μας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το Φεβρουάριο του 2017. Όπως ενημερωθήκαμε τότε, η διαδικασία Κ.Ε.Α δεν θα είχε ανατεθεί ως αρμοδιότητα στα Κ.Ε.Π., αλλά υπήρχαν σοβαρές ανάγκες στην πρώτη εφαρμογή της, που έπρεπε να ξεκινήσει χωρίς τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Υπήρξε μάλιστα η δέσμευση ότι τα Κέντρα Κοινότητας σύντομα θα αντικαθιστούσαν τα Κ.Ε.Π στη διεκπεραίωση του Κ.Ε.Α. Δυστυχώς, πλησιάζουμε το ένα έτος συμμετοχής μας στο Πρόγραμμα και μέχρι τώρα δεν έχει υλοποιηθεί κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσημα βέβαια δεν έχουμε εκφράσει τη δυσανασχέτησή μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως κάθε αλλαγή απαιτεί κάποιο χρόνο εφαρμογής, αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι έχουμε αποδεχτεί την εμπλοκή των ΚΕΠ με το Κ.Ε.Α. στο διηνεκές.

Ήδη έχουν ξεκινήσει την παραγωγική τους λειτουργία περισσότερα από 150 Κέντρα Κοινότητας ανά την επικράτεια και σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις σας μέχρι το τέλος του έτους πρόκειται να αυξηθούν σε 250. Επίσης, μέχρι το τέλος της χρονιάς υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση να συνδεθούν αυτά με τα Κ.Π.Α. Πιστεύουμε πως τα εν λόγω Κέντρα θα αποκτήσουν – αν δεν έχουν ήδη – διασύνδεση και με την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ για ευνόητους λόγους. Αναμένουμε, λοιπόν, να αναλάβουν πλήρως την κάλυψη των αναγκών για τις οποίες δημιουργήθηκαν.

Κατόπιν των ανωτέρω, σεβόμενοι τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες απευθύνεται το Πρόγραμμα Κ.Ε.Α, αλλά και για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του Θεσμού των ΚΕΠ, κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε, δύο μήνες νωρίτερα, πως δεν επιθυμούμε να συμμετέχουμε σε καμία επαναληπτική «απογραφή» του Κ.Ε.Α.

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να προβείτε το συντομότερο σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, προκειμένου να απεμπλακούν τα ΚΕΠ από τη διαδικασία Κ.Ε.Α., η οποία προσθέτει ένα εξαιρετικό βάρος που δεν αναλογεί ούτε στις υπηρεσίες ούτε στο προσωπικό τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρεθούμε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση ομαλών συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας.

Advertisements