Ενημερωτικό Δελτίο

Αθήνα, 18/01/2018
Α.Π.: 01

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Τετάρτη 17/01/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΚΕΠ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, παρουσία πολιτικών παραγόντων του Υπουργείου.
Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα.
Σε όσα από αυτά υπάρχει συναρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, απαντήσεις θα δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα υπάρξουν κατ’ αρχήν επαφές της Υπουργού με τον κ. Σκουρλέτη και στη συνέχεια θα υπάρξει κοινή συνάντηση και με την ΠΟΣΕΚΕΠ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για νέες ρυθμίσεις. Επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά ανοίγει διάλογος με πρωτοβουλία του Εποπτεύοντος Υπουργείου για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα διαρχίας και αυθαιρεσιών εκ μέρους των αιρετών. Όσον αφορά το άρθρο 84 του ν.4484/2017 δεν τίθεται θέμα κατάργησής του.
Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών θα έχουν τα ΚΕΠ από την έναρξη λειτουργίας του στις 22/01, όπως έχει προγραμματιστεί από το ΥΠΕΣ, το οποίο φέρει κατά πρώτο λόγο την ευθύνη του όλου εγχειρήματος. Σχετική εγκύκλιος θα σταλεί από το ΥΠΔΑ και για οποιαδήποτε τεχνική καθυστέρηση θα έχουμε ενημέρωση.
Για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τις εκ νέου αιτήσεις των δικαιούχων η Υπουργός θα έχει επαφή με το Υπουργείο Εργασίας. Θα περιμένουμε αποτελέσματα, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση μη θετικής εξέλιξης, θα υπάρξει ενημέρωση των Προέδρων και των Δ.Σ. των Σωματείων-μελών μας για τις περαιτέρω ενέργειές μας.
Περιπτώσεις ανάθεσης νέων καθηκόντων στα ΚΕΠ, όπως οι ανακοινώσεις του κ. Σπίρτζη για άδειες κυκλοφορίας μόνο στα ΚΕΠ, είναι διαδικασίες που δεν ωριμάζουν τόσο γρήγορα και η συγκεκριμένη ίσως να μην μπορεί να εφαρμοστεί ούτε μετά από δύο χρόνια, όπως μας γνωστοποίησε η Υπουργός. Επιπλέον, έχει γίνει κατανοητό και αποδεκτό το ότι τα ΚΕΠ δεν μπορούν προς το παρόν, με το υπάρχον προσωπικό, να αναλάβουν άλλες επιβαρυντικές διαδικασίες.
Αίτημα ενίσχυσης των ΚΕΠ μετά από σύσταση και προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΥΠ τέθηκε εκ νέου, κρίθηκε εύλογο και δίκαιο και θα εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησής του με τον Υπουργό Οικονομικών μέσα στο 2018.
Τέλος, η Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ θα επανασυσταθεί με διαφορετική σύνθεση και νέους όρους για την αποτελεσματικότητά της.

Advertisements