Επίπεδο λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων ΚΕΠ

Αθήνα, 06/03/2018
Α.Π.: 2

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μεθόδευση Δημάρχων για την υποβάθμιση του επιπέδου λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, ενώ ο Ν. 3013 στο άρθρο 31, παρ. 2 ορίζει ότι «Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης», με την ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. η υπάρχουσα Διεύθυνση ΚΕΠ υποβιβάζεται σε Τμήμα.
Κι αυτό, παρά το ότι έχει ήδη επέλθει κατάργηση Διευθύνσεων και Τμημάτων ΚΕΠ με τη συγχώνευση Δήμων του Προγράμματος «Καλλικράτης» και οι ανάγκες Διοίκησης των υπηρεσιών μας παρουσιάζονται αυξημένες από την έναρξη λειτουργίας του Θεσμού των ΚΕΠ μέχρι σήμερα. Τα δύο Τμήματα που προβλέπεται με την ως άνω διάταξη να λειτουργούν σε κάθε Διεύθυνση δεν επαρκούν πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα ή σε Δήμους μεγάλης γεωγραφικής έκτασης. Ο περιορισμός αυτός δεν δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις Δημοτικές ενότητες με μεγάλο πληθυσμό κατοίκων να διατηρούν Τμήμα ΚΕΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι όχι μόνο απαιτείται να διαφυλαχθεί η πρόβλεψη του νομοθέτη το 2002 για τη Διοίκηση των ΚΕΠ, αλλά και να καλυφθούν πλέον οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό, η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 με την εξής προσθήκη στην παρ. 2:
«Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, σε κάθε Δημοτική Ενότητα, εκτός της έδρας του Ο.Τ.Α., με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση ΚΕΠ».

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Advertisements