Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Αθήνα, 14/03/2018
Α.Π.: 3

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Κατατέθηκε στις 08/03/2018 στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το άρθρο 52 του οποίου αφορά και τα ΚΕΠ:

Άρθρο 52

Κατάθεση αιτήσεων για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της Χώρας

1. Η κατάθεση, μαζικά ή ατομικά, αιτήσεων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της Χώρας για θέματα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και για χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά είτε μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών (συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δεν επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές για την παραπάνω δραστηριότητα.2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της παρ. 1, οι κατηγορίες των οχημάτων που εμπίπτουν σε αυτή, οι προθεσμίες διεκπεραίωσης των αιτήσεων, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. α. Δημιουργείται ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για θέματα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και για τη χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω αυτού. Στο παραπάνω ηλεκτρονικό σύστημα έχουν πρόσβαση και τα ΚΕΠ για τη διευκόλυνση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, που ορίζονται με την απόφαση της επόμενης περίπτωσης.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό από τα ΚΕΠ, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Στη συνάντησή μας στις 17/01/2018, όταν αναφερθήκαμε στις εξαγγελίες επί θεμάτων μεταφορών του αρμόδιου Υπουργού και τις διαφαινόμενες προθέσεις για ανάθεση πρόσθετου όγκου υποθέσεων στα ΚΕΠ, μας ενημερώσατε ότι οι διαδικασίες αυτές κρίνονται ανέφικτες προς το παρόν, διότι δεν ωριμάζουν τόσο γρήγορα και πιθανόν για την εφαρμογή τους να απαιτηθεί διετία. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι δεν θα κλείσει ξανά γκισέ δημόσιας υπηρεσίας σε βάρος των ΚΕΠ, όπως συνέβη με τον ΟΑΕΔ, χωρίς αυτό να συνοδεύεται με ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού τους. Επιπρόσθετα, η πολυπλοκότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών μεταφορών, απαιτεί εξειδίκευση που είναι εξαιρετικά δύσκολο να λάβουν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, καθώς διεκπεραιώνουν χίλιες δυο διαφορετικές υποθέσεις και δίνουν πληροφορίες για άλλες τόσες.
Με τις υπάρχουσες συνθήκες στα επιβαρυμένα με πλήθος αρμοδιοτήτων και υποστελεχωμένα ΚΕΠ, τις οποίες αγνοεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
αδυνατούμε να επωμισθούμε και δεν θα αναλάβουμε νέες αυξημένες ευθύνες.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή το νομοσχέδιο ήδη βρίσκεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του επίμαχου άρθρου 52, ώστε να απαλειφθεί κάθε αναφορά σε ΚΕΠ.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. δεν είναι αρνητική στην ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στα ΚΕΠ, δεν δέχεται όμως αυτό να γίνεται με νόμο που προτείνει τρίτο Υπουργείο.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Advertisements