Έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Αθήνα, 20/06/2018
Α.Π.: 9

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κυρία Μαρία Γιαννακάκη
Λεωφ. Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Κυρία Γενικέ,

Η πρόσβαση των Κ.Ε.Π στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Εθνικό Ποινικό Μητρώο», αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της Δημόσιας Διοίκησης προς την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Συγκεκριμένα, η ανταπόκριση των περισσοτέρων εισαγγελιών πλέον δεν υπερβαίνει τη μία ή δύο εργάσιμες ημέρες, όταν κατά το παρελθόν αυτή ήταν πέραν της εβδομάδας και έφτανε έως και μήνα.

Όπως γνωρίζετε, το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου, αποτελεί ειδικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Αναγνωρίζουμε ότι ο όγκος αιτήσεων είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τις αρμόδιες εισαγγελίες που εκδίδουν αντίγραφα ποινικού μητρώου ανά την επικράτεια. Όμως, η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, μας αναγκάζει να αναφέρουμε το πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαντήσεις λαμβάνονται μετά από μήνα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι η πλειονότητα των αντιγράφων Ποινικού Μητρώου του Αυτοτελούς Τμήματος αφορά πολίτες -κυρίως αλλοδαπούς- που τα αναζητούν για να εργαστούν. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο χρόνος καθυστέρησης δυσχεραίνει τη θέση των πολιτών που επείγονται να προσληφθούν και αφετέρου επιβαρύνει τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, οι οποίοι χρειάζεται σχεδόν καθημερινά να απαντούν στο αν έχει παραληφθεί η διοικητική πράξη.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθητοποίησή σας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτό της εργασίας, απευθυνόμαστε ειδικά σε εσάς και σας παρακαλούμε θερμά να μεριμνήσετε για την επίλυση του προβλήματος και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων.

Παράλληλα, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υποβάλλουμε πρόταση η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου γεννηθέντων στην Ελλάδα να διενεργείται online, ώστε ο πολίτης να το παραλαμβάνει την ίδια στιγμή. Πιστεύουμε ότι το «Εθνικό Ποινικό Μητρώο» έχει ωριμάσει, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια αναβάθμιση τόσο σημαντική, που ουσιαστικά θα περιορίσει στο ελάχιστο το χρόνο εξυπηρέτησης του κοινού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την πραγμάτωση κοινών στόχων και επιδιώξεων που αφορούν στη βελτιστοποίηση της καθημερινότητας πολιτών και δημόσιων λειτουργών.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Advertisements