Εκλογικές διαδικασίες έτους 2018 των Σωματείων – μελών της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Αθήνα, 16/07/2018
Α.Π.: 11

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Εκλογικές διαδικασίες έτους 2018 των Σωματείων-μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας το επόμενο εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί μέσα στο δεύτερο 15θήμερο του Ιανουαρίου 2019.
Ως εκ τούτου, καλούμε τα μέλη μας να έχουν ολοκληρώσει τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης αντιπροσώπων τους στο Συνέδριο το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Για το Δ.Σ.

Advertisements