Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ

Αθήνα, 06/11/2018
Α.Π.: 20

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ
Σχετ.: Το με Α.Π. 14/28-08-2018 έγγραφο μας προς την τέως Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ».

Κυρία Υπουργέ,
Με το ανωτέρω σχετικό, το οποίο επισυνάπτουμε στην παρούσα, η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε στην προκάτοχό σας προκειμένου να αναληφθεί πολιτική πρωτοβουλία, ώστε να υπάρξει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ και να επιλυθούν τα προβλήματα και οι σοβαρές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν σε πολλαπλούς τομείς.
Σας παρακαλούμε θερμά να επιληφθείτε του ζητήματος που έχουμε θέσει, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που πιστεύουμε ότι διατηρείτε σε θέματα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας, καθώς είχατε στο παρελθόν τις ευθύνες της ηγεσίας του ως Υπουργός Υγείας.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Advertisements