Πρόσκληση

Αθήνα, 14/01/2019
Α.Π.: 2

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 31/01/2019 και την Παρασκευή 01/02/2019, στο ξενοδοχείο STANLEY (Οδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊσκάκη) κατά τις ακόλουθες ώρες και με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Πέμπτη 31/01/2019, 04.00 μ.μ. – 09.00 μ.μ.
1. Απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ.Σ.
2. Ταμιακός Απολογισμός και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3. Έγκριση Απολογισμού δράσης και Ταμιακού Απολογισμού
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
5. Τοποθετήσεις συνέδρων και υποβολή προτάσεων για λήψη αποφάσεων από το Συνέδριο.
• Παρασκευή 01/02/2019, 10.00 π.μ. – 02.00 μ.μ.
1. Δευτερολογίες συνέδρων και λήψη αποφάσεων του Πανελλαδικού Συνεδρίου.
2. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Advertisements