Ενημέρωση για Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Αθήνα, 28/01/2019
Α.Π.: 3

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. Ανοικτό την Πέμπτη 31/01/2019
Σχετ.: Τα με Α.Π. 27/29-12-2018 και 2/14-01-2019 έγγραφά μας για τη σύγκληση Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε, ότι το Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π θα είναι ανοικτό κατά την πρώτη μέρα σύγκλησής του για τα μέλη των Σωματείων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Πέμπτης, 31/01/2019, 4.00 έως 9.00 μ.μ., στο ξενοδοχείο STANLEY στην Αθήνα (Οδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊσκάκη).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Advertisements