Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 22/04/2019
Α.Π.: 12

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ήδη λάβει από το Υπουργείο Εργασίας αφενός σχέδιο της εγκυκλίου που αναμένουμε με απαντήσεις σε ερωτήματα για ΑΜΚΑ και αφετέρου σχέδιο της ΚΥΑ, η οποία θα τροποποιεί την υπάρχουσα που ρυθμίζει τα θέματα ΑΜΚΑ, και σήμερα επιστρέφει τα έγγραφα στο Εργασίας με τις απαραίτητες εγκρίσεις-υπογραφές.
Επίσης, η ΗΔΙΚΑ μας πληροφόρησε ότι μετά τις γιορτές του Πάσχα θα ανέβει νέα έκδοση της εφαρμογής ΑΜΚΑ, που θα περιλαμβάνει και web service για τον έλεγχο εγκυρότητας των αδειών διαμονής αλλοδαπών. Θα μας είχε παρασχεθεί ήδη αυτή η δυνατότητα ελέγχου, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στη φάση της υλοποίησης, που οφείλεται στο ότι η υπηρεσία «έπεφτε» από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Προκειμένου να χρησιμοποιείται σωστά και να είναι παραγωγικό το νέο εργαλείο, θα σταλεί στα ΚΕΠ έγγραφο με φωτογραφίες εντύπων αδειών διαμονής από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Οδηγίες θα δοθούν από την ΗΔΙΚΑ και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που θα υπάρχουν βελτιώσεις στη εφαρμογή του ΑΜΚΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.