Εκλογική αποζημίωση για τους υπηρετούντες στα ΚΕΠ των Δήμων

Αθήνα, 24/04/2019
Α.Π.: 13

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κύριο Αλέξη Χαρίτση
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο
Νίκης 5-7, 105 62 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
2. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κύριο Κωνσταντίνο Πουλάκη
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εκλογική αποζημίωση για τους υπηρετούντες στα ΚΕΠ των Δήμων

Κύριοι Υπουργοί,
Ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών στις 26/05/2019 οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα ΚΕΠ των Δήμων της χώρας θα κληθούν να τα διατηρήσουν ανοικτά σε δύο ή και τρία Σαββατοκύριακα (4-5/5, 25-26/5 ή και 1-2/6 για την εξυπηρέτηση υποψηφίων και εκλογέων, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ.
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι σε προηγούμενες εκλογές κατά το παρελθόν πολλοί υπάλληλοι των ΚΕΠ είτε δεν αποζημιώθηκαν ποτέ για τις πρόσθετες ημέρες/ώρες απασχόλησής τους είτε τους χορηγήθηκαν ημέρες ανάπαυσης (ρεπό), το οποίο συνιστά κατάφωρη αδικία και παραβίαση των δικαιωμάτων τους ως εργαζόμενων.
Αδικία και άνιση μεταχείριση υπέστησαν σαφώς και οι «αποζημιωθέντες» ως υπάλληλοι Δήμων με ελαχιστότατα κι εξευτελιστικά ποσά ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε σχέση με άλλους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα που απασχολήθηκαν σε εκλογικές διαδικασίες.
Για τους λόγους αυτούς, απαιτούμε να καθοριστεί ειδική εκλογική αποζημίωση για τους υπηρετούντες σε ΚΕΠ, που θα απασχοληθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, δίκαιη και αντίστοιχη με την πρόσθετη απασχόλησή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.