Ενημερωτικό Δελτίο για ΑΜΚΑ

Αθήνα, 03/07/2019
Α.Π.: 16

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μετά την με αριθμό Φ.80320/οικ.28710/1857/20.06.2019 Εγκύκλιο των Υπουργών Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους» που στάλθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε όλα τα ΚΕΠ την 1η Ιουλίου 2019 και καθώς έχουμε δεχτεί ερωτήματα από συναδέλφους περί του αν η έκδοση της Εγκυκλίου αυτής αποτελεί λόγο για τη λύση της ΑΠΟΧΗΣ Διαρκείας από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 21/06/2019 για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:1. Η προαναφερθείσα Εγκύκλιος αντί να δίνει λύσεις απαντώντας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί αρμοδίως από οργανικές μονάδες ΚΕΠ και στα ζητήματα που έχει θέσει η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση και προβλήματα διότι:
α) Δεν είναι λογικό, ειδικά ως προς την καταγραφή στοιχείων για την έκδοση ΑΜΚΑ να αποδίδονται ονοματεπωνυμικά στοιχεία με τη λέξη «ΑΝΕΥ» (σ.σ. εκτός περιπτώσεων όπως π.χ. Ινδών που πραγματικά δεν διαθέτουν όνομα ή επώνυμο), όταν δεν υπάρχουν σε ταυτοποιητικά έγγραφα. Διαβατήρια και ταυτότητες κυρίως πολιτών κρατών-μελών της Ε.Ε. που σύμφωνα με την εγκύκλιο αρκεί να επιδεικνύονται (!) φέρουν μόνο επώνυμο και όνομα των κατόχων τους. Την επόμενη μέρα από την έκδοση ΑΜΚΑ θα προσέρχονται πολλοί από αυτούς για συσχέτιση στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ που είναι διαφορετικά, χωρίς οι υπάλληλοι των ΚΕΠ να γνωρίζουν πώς να ενεργήσουν ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν επιδότηση ενοικίου ή ΚΕΑ ή κ.ά.
β) Εφόσον άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου δέχονται στοιχεία ξένων υπηκόων ΚΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την έκδοση διοικητικής πράξης, δεν υπάρχει λόγος να μη δέχονται το ίδιο και τα ΚΕΠ –στη λατινική και μεταφρασμένα στην ελληνική- στις περιπτώσεις που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης επισήμων εγγράφων και κατεπείγουσα ανάγκη έκδοσης ΑΜΚΑ. Και μπορεί βέβαια κάτι τέτοιο να μην προβλέπεται από την ΚΥΑ με αριθμό οικ. 7791/245/Φ.80321/1-4-2009, αλλά ξέρουμε ότι όταν υπάρχει ένα νομικό κενό, εφαρμοστικές εγκύκλιοι εκδίδονται για να το καλύψουν, χωρίς ασφαλώς να δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα.
γ) Δεν παρέχει οδηγίες για την απόδοση ΑΜΚΑ σε όσους έχουν δικαίωμα εργασίας χωρίς ταυτόχρονα και δικαίωμα πρόσβασης στο εθνικό σύστημα υγείας ως ανασφάλιστοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα εργαστούν. Και τούτο, ενώ έχουν υπάρξει προφορικές οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας τα άτομα αυτά να μην απογράφονται ως ανασφάλιστοι, αλλά ως ασφαλισμένοι Τομέα του ΕΦΚΑ, προκειμένου να μην γίνεται κατάχρηση των υπηρεσιών υγείας. Θέμα, για το οποίο μάλιστα, ο υπουργός Υγείας έχει δηλώσει ότι «Η δικλείδα ασφαλείας που προωθούμε είναι η πιστοποίηση της μόνιμης παραμονής στη χώρα για κάθε αλλοδαπό δικαιούχο ΑΜΚΑ και άρα δωρεάν περίθαλψης».
δ) Δεν υπογράφεται από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ ρυθμίζει ζητήματα διαδικασίας σε αντίθεση με τα οριζόμενα καθήκοντα των χρηστών της εφαρμογής ΑΜΚΑ στην ΚΥΑ με αριθμό οικ. 7791/245/Φ.80321/1-4-2009.
2. Στα αιτήματα για τα οποία η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. προκήρυξε αποχή από διαδικασίες ΑΜΚΑ δεν αναφέρονται μόνο οι απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από ΚΕΠ. Στα αιτήματά μας περιλαμβάνονται επίσης η σύσταση και λειτουργία Γραφείων ΑΜΚΑ σε όλα τα καταστήματα του ΕΦΚΑ κεντρικά και περιφερειακά, η τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου απόδοσης ΑΜΚΑ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΑΜΚΑ για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και των Γραφείων ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ.
3. Το εποπτεύον τα ΚΕΠ Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τα συναρμόδια Εργασίας, Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής ούτε στον Ο.ΜΕ.Δ. προσήλθαν μετά την πρόσκλησή μας σε Δημόσιο Διάλογο, η οποία περιλαμβάνετο στην εξώδικη δήλωση – προκήρυξη της απεργιακής μας κινητοποίησης που επιδόθηκε εμπροθέσμως από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, ούτε μας κάλεσαν να συζητήσουμε αλλού κάπου, προκειμένου να εξευρεθούν και να συμφωνηθούν οι ικανοποιητικές για μας λύσεις που θα οδηγούσαν σε αναστολή της αποχής μας από καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ.

Για τους ανωτέρω λόγους,

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΚΑ, εκτός περιπτώσεων νεογέννητων.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.