Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την αποχή από το ΑΜΚΑ

Αθήνα, 04/07/2019
Α.Π.: 17
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω των ΚΕΠ)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την απεργιακή κινητοποίηση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ.

Σας αποστέλλουμε το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019 προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους για τους οποίους συνεχίζεται η απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ από την Παρασκευή 21/06/2019.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑΘ 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
Τέλος, ενημερώνουμε τους ελάχιστους -ευτυχώς- αιρετούς και προϊσταμένους οργανικών μονάδων ΚΕΠ, που ασκούν πιέσεις προς συναδέλφους μας για να μην συμμετέχουν στην απεργιακή μας κινητοποίηση, ότι η παρακώλυση της άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ                     ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019