Έγγραφο προς Yπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αθήνα, 15/07/2019
Α.Π.: 18

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Χαιρετίζουμε από την πλευρά μας την υπαγωγή των ΚΕΠ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενστερνιζόμαστε την προοπτική των απλουστεύσεων των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας, ώστε τα ΚΕΠ να αποκτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο, δηλαδή αυτόν της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Όμως, η θεωρία από την πράξη απέχει. Τα τελευταία χρόνια ο Θεσμός των ΚΕΠ βρίσκεται σε τέλμα, χωρίς καμία βελτίωση, κανέναν στόχο, με απώλεια προσανατολισμού και κυρίως με μεγάλες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό. Παράλληλα, η προσθήκη διαδικασιών από τα υπόλοιπα Υπουργεία χωρίς κανέναν προγραμματισμό έχει δημιουργήσει έντονα λειτουργικά προβλήματα. Τα ανοιχτά ζητήματα είναι πολλά και φλέγοντα και χρήζουν άμεσων λύσεων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε να συζητηθούν δια ζώσης. Προσδοκούμε σε μια άρτια συνεργασία με μοναδικό στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ     ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ