Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση

Αθήνα, 18/12/2019
Α.Π.: 29

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

ΘΕΜΑ: Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση
Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π /Φ.18/οικ. 11853 της 6ης Μαΐου 2009 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633 της 10ης Απριλίου 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ»

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση πολιτών και στη λειτουργία των ΚΕΠ, προς επίλυσή τους:

Α. Λειτουργική διασύνδεση με το Μητρώο Πολιτών και συγκεκριμένα με το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων (Π.Σ.Λ.Π.)
Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Π.Σ.Λ.Π. στις 08/05/2013 μέχρι και τις 11/10/2019, έχουν εκδοθεί 1.825.055 ηλεκτρονικές ληξιαρχικές πράξεις. Μέχρι και σήμερα, τα ΚΕΠ δεν έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των πολιτών να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί με online εκτύπωση πράξεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ (E-KEP), αλλά με τον παραδοσιακό τρόπο, που επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών αλλά και λειτουργικό κόστος εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο.
Ως γνωστό, ένας τεράστιος όγκος πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων διακινείται καθημερινά από τα ΚΕΠ (420.636 αιτήσεις ληξιαρχικών πράξεων μόνο για το 2018). Και αν για την πρόσβαση στα πιστοποιητικά είχε μεριμνήσει, άμεσα, από το 2014 ο πρώην Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σημερινός Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόσβαση σε ληξιαρχικές πράξεις και παρ’ όλες τις συνεχείς πιέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π., δεν έχει καταστεί –αδικαιολογήτως– μέχρι σήμερα δυνατή.
Έξι μήνες μετά τον Ιούλιο του 2019 θεωρούμε ότι είναι ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν τα συναρμόδια Υπουργεία να συνεννοηθούν για μια έτοιμη λειτουργικότητα και να πράξουν το αυτονόητο.

Β. Εκπροσώπηση των πολιτών από δικηγόρους χωρίς εξουσιοδότηση
Με την υπό στοιχείο (α) σχετική, την οποία υπογράφει ο τότε Υπουργός Εσωτερικών και νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, περιγράφεται ο τρόπος εκπροσώπησης των πολιτών σε διοικητικές αρχές από δικηγόρους. Μια δεκαετία μετά, έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα για τους υπαλλήλους ΚΕΠ, καθώς πολλές υπηρεσίες (Εισαγγελίες, Δημοτολόγια) αρνούνται να εκδώσουν τις αιτηθείσες από δικηγόρους διοικητικές πράξεις χωρίς εξουσιοδότηση του πολίτη.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη χορήγηση πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν αναρτημένες εγκύκλιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, από τις οποίες προκύπτει η αναγκαιότητα ύπαρξης εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση πολιτών από δικηγόρους.
Η μη ύπαρξη κοινής αντιμετώπισης θεμάτων από διαφορετικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης –τώρα πλέον εντός του ίδιου Υπουργείου- δημιουργεί προβλήματα τόσο στους συναδέλφους μας όσο και στους πολίτες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπηρεσίες παραπέμπουν τους δικηγόρους στα ΚΕΠ με τη δικαιολογία ότι εκεί μπορούν να εξυπηρετηθούν άνευ εξουσιοδοτήσεως.
Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει έγγραφη ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους φορείς του Δημοσίου και να καταστεί σαφές ποιο καθεστώς ισχύει μετά και από την ψήφιση του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29.08.2019) για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Γ. Θέματα ασφαλείας των ΚΕΠ
Πάμπολλες φορές, συνάδελφοί μας έχουν έλθει και συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με απειλητικές και επιθετικές συμπεριφορές πολιτών, που φτάνουν μέχρι και το σημείο της χειροδικίας. Πρόσφατα μάλιστα, την Παρασκευή 13/12/2019, ξεπεράστηκε κάθε προηγούμενο στο ΚΕΠ Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης, όταν μία συνάδελφός μας απειλήθηκε με όπλο στραμμένο στο πρόσωπό της. Η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. έχει επισημάνει με έγγραφά της πολλές φορές την αναγκαιότητα λήψης μέτρων ασφαλείας στα ΚΕΠ και ειδικά κατά την απογευματινή βάρδια. Δυστυχώς όμως, η μόνιμη απάντηση που δίνεται, με τελευταία τη (β) σχετική, είναι υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών για λήψη μέτρων ασφαλείας, τα οποία είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων και κατ’ επέκταση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ως εκ τούτου και επειδή η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και πρέπει να λαμβάνονται ευθύνες για την προστασία της, είναι απαραίτητο να υπάρξει ΑΜΕΣΑ πολιτική βούληση, ώστε να δοθούν τάχιστα λύσεις.
Εξαιρετικό παράδειγμα πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση στόχων, θεωρούμε ότι αποτελούν οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε τα ΚΕΠ να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες.
Πολύ σωστά, σχεδιάζονται έλεγχοι και καταγραφή όλων των δομών των ΚΕΠ σχετικά με την προσβασιμότητα, την τήρηση προδιαγραφών βάσει κατόψεων στις υφιστάμενες δομές, ώστε να εντοπιστούν αυτές που είναι ελλειμματικές ή χρήζουν προσαρμογών με σκοπό να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Θεωρούμε μάλιστα, ότι με το σχεδιασμό αυτό, δίνεται μια πρώτης τάξης ευκαιρία, να γίνει ταυτόχρονα καταγραφή όλων των δομών των ΚΕΠ σχετικά με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για το κοινό και τους εργαζόμενους, ώστε να εντοπιστούν υπάρχουσες ελλείψεις και να ληφθούν, όπως και όπου ενδείκνυται, επίσης τα απαραίτητα μέτρα.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ                              ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ