Χρέωση θυρίδας ΕΛΤΑ

emailΚατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τη χρέωση θυρίδας από τα ΕΛΤΑ, σας προωθούμε τις ακόλουθες οδηγίες του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Εσωτερικών (Πρώην Διοικ. Ανασυγκρότησης):

H Χρέωση Γραμματοθυρίδας θα προβλεφθεί ρητώς στη νέα Σύμβαση που θα υπογραφεί και θα έχει αναδρομική ισχύ από 4.2019

Κάθε χρόνο (ημερολογιακό έτος) και μια φορά μόνο θα καταχωρείτε με κάποια από τις μηνιαίες καταστάσεις των δρομολογίων και της αλληλογραφίας και τη Γραμματοθυρίδα (το ΝΑΙ στην πλατφόρμα).
Για το 2019 θα καταχωρήσετε τη Γραμματοθυρίδα με τα μηνιαία του Δεκεμβρίου δηλ. το πρώτο 5μερο του 2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
FAX: 213 131 3119, 3180