Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη
Τηλέφωνο: 213 1313 174
Φαξ: 213 1313 119
e-mail: dolkep@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. ΔΑΔ/Φ.15/14/44405

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΕΘΑ/ Μηχανογραφικό
Κέντρο Στρατολογίας
m_k@stratologia.gr
2. ΓΕΕΘΑ
Διεύθυνση Στρατολογικού-
Τμήμα Μηχανογράφησης
geetha_dsl@stratologia.gr

Θέμα: «Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης»

Μετά το υπ` αρ. Φ.008/128/240028/18-12-2019 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε ότι από 31/12/2019 παύει η λειτουργία της μηχανογραφικής εφαρμογής μέσω της οποίας αποστέλλονται από τα ΚΕΠ προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης παρέχεται ως εξής:


Συνέχεια ανάγνωσης