Δήλωση επιθυμίας συνέχισης διαλόγου

Αθήνα, 19/03/2020
Α.Π.: 20

ΠΡΟΣ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Ο.ΜΕ.Δ.)
Πλ. Βικτωρίας 7, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Κατά τη διαδικασία δημοσίου διαλόγου ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. μας γνωστοποιήθηκε η από 18/3/2020 έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εξώδικη δήλωση-γνωστοποίηση της Ομοσπονδίας μας για την προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης με τη μορφή αποχής από τα καθήκοντα εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία του Πολίτη στα ΚΕΠ. Σε απάντηση στα διαλαμβανόμενα του εν λόγω εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρουμε τα ακόλουθα νόμιμα, βάσιμα και αληθή:
1. Εκτιμούμε ως πολύ θετικές τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιου Γεωργαντά καθώς και τις επόμενες, που μόλις σήμερα στο σύνολό τους πληροφορηθήκαμε από το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.
2. Πέρα από τις καλές προθέσεις όμως, η παθογένεια της ελληνικής διοίκησης και οι ασύμμετρες ταχύτητες ως προς την υλοποίηση των κεντρικών κατευθύνσεων του Υπουργείου από τους επιμέρους ΟΤΑ, καθιστούν αμφίβολο το χρονοδιάγραμμα πραγματικής υλοποίησης των νέων μέτρων και μάλιστα τις μέρες κορύφωσης των μέτρων επιφυλακής και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία χιλιάδων πολιτών.
3. Στο βαθμό που δεν έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις της επόμενης βδομάδας, υπάρχουν και αυξημένοι κίνδυνοι για τη μετάδοση του νέου ιού.
4. Τα μέτρα προστασίας, όπου αυτά έχουν ληφθεί, δεν διασφαλίζουν ότι μηδενίζεται ο κίνδυνος διασποράς του νέου ιού μέσα από τις υπηρεσίες των ΚΕΠ προς τους πολίτες. Τη Δευτέρα 16/03/2020, η διεκπεραίωση 1.222 υποθέσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων με φυσική παρουσία πολιτών σημαίνει ότι 1.222 πολίτες κινήθηκαν στην Αθήνα και πέρασαν μέσα σε 7 καταστήματα ΚΕΠ.
5. Πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού ο χώρος των ΚΕΠ και να προστατεύονται οι εργαζόμενοι για να υπάρχουν ΚΕΠ και εργαζόμενοι να εξυπηρετούν την επαύριον.
6. Σε πολλά ΚΕΠ δεν υπάρχουν καθόλου μα καθόλου μέτρα και μέσα προστασίας, κι αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί και δεν σχετίζεται με τη βούληση και τις καλές προθέσεις Υπουργείων και Δημοτικών Αρχών, που για αντικειμενικούς λόγους δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν.
7. Υπάρχει ασάφεια για την ακριβή ημερομηνία παραγωγικής λειτουργίας της πύλης gov.gr και κυρίως της άμεσης ανταπόκρισής της. Μεγάλος όγκος γνησίων υπογραφής ακολουθεί έτοιμο κείμενο, χωρίς την κλασσική μορφή υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης.
8. Ο στόχος είναι κοινός, να μην προσέρχονται οι πολίτες στα ΚΕΠ για να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία και προς αυτή τη κατεύθυνση, υπάρχουν κι άλλες δράσεις προς υλοποίηση που θα επιθυμούσαμε από το Υπουργείο, όπως π.χ. αυστηρή τήρηση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε διαρκή διάλογο με την πολιτική ηγεσία, αναμένουμε την έμπρακτη υλοποίηση των ως άνω δεσμεύσεων, διαφυλάσσοντας στο μεταξύ το υπέρτατο αγαθό πολιτών και εργαζομένων που είναι η δημόσια υγεία.
Δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να συνεχίσουμε το διάλογο για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.