Διεκπεραίωση διαδικασίας διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίασης εμβολιασμού μέσω των ΚΕΠ

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ

Μπορείτε να κατεβάστε τις οδηγίες εδώ