Καθορισμός διαδικασίας διαχείρισης ραντεβού για την εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΕΠ μέσω της Πλατφόρμας Επισκέψεων

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ

Μπορείτε να κατεβάστε το manual εδώ