Διεκπεραίωση διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των ΚΕΠ

Μπορείτε να κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ

Μπορείτε να κατεβάστε τις οδηγίες εδώ