Διεκπεραίωση επικαιροποιημένης διαδικασίας αίτησης υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών ατομικών αιτημάτων ΚΕΠ

Μπορείτε να κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ

Μπορείτε να κατεβάστε τις οδηγίες εδώ