Προγραμματισμός επισκέψεων των πολιτών στα ΚΕΠ, τεχνικές βελτιώσεις πλατφόρμας και απαρέγκλιτη εφαρμογή του από τα ΚΕΠ

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ