Διευκρινήσεις για τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ

Μπορείτε να κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ

Μπορείτε να κατεβάστε τις ερωτήσεις/απαντήσεις εδώ