Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαδικασιών e- ΕΦΚΑ και μέσω των ΚΕΠ

Μπορείτε να κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Μπορείτε να κατεβάστε τις ερωτήσεις/απαντήσεις εδώ

Μπορείτε να κατεβάστε τις οδηγίες για κάθε διαδικασία εδώ