Εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού για όλες τις διαδικασίες

Μπορείτε να κατεβάστε το έγγραφο εδώ