Υποχρέωση καταβολής μεγαροσήμων για τις διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης

Μπορείτε να κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ