Απάντηση του Υπουργείου στο έγγραφο της ΠΟΣΕΚΕΠ για τον έλεγχο εισόδου κοινού στα ΚΕΠ

Μπορείτε να κατεβάστε το έγγραφο εδώ