Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ και την έκδοση βεβαιώσεων εμβολιασμού σε Ασυνόδευτα Ανήλικα

Μπορείτε να κατεβάστε τα έγγραφα εδώ και εδώ