ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΚ. ΛΙΒΑΝΙΟ

ΕΔΩ