Διοίκηση

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Πρόεδρος Βραδής Αναστάσιος 231 330 68 00
Αντιπρόεδρος Βώνος Κωνσταντίνος 210 330 32 35
Γεν. Γραμματέας Φόρτωμα Μαρία 22830 31 302 22830 31 325
Ταμίας Παπαμιχαηλίδης Μιχαήλ 23210 59 399 23210 59 397
Αναπλ. Γεν Γραμματέας Ηλιοπούλου Αντωνία 27210 51 801
Μέλος Δ.Σ. Αναγνωστάκης Ιωάννης 210 515 75 00
Μέλος Δ.Σ. Λαζαρίδου Μαρία 231 333 71 21 -23
Advertisements