Διοίκηση

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Φαξ

Πρόεδρος Βραδής Αναστάσιος 2313 306 800 2313 306 820
Αντιπρόεδρος Λαζαρίδου Μαρία 2313 337121
Γεν. Γραμματέας Φόρτωμα Μαρία 22830 31302 2283 031 325
Ταμίας
Οργ. Γραμματέας Ηλιοπούλου Αντωνία 27210 51801
Μέλος Δ.Σ. Κακαριάρη Ευαγγελή 26813 60429
Μέλος Δ.Σ. Παπαμιχαηλίδης Μιχαήλ 23210 59399