Διοίκηση

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Φαξ

Πρόεδρος Βραδής Αναστάσιος 2313 306 800 2313 306 820
Αντιπρόεδρος Αναγνωστάκης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας Φόρτωμα Μαρία 2283 031 302 2283 031 325
Ταμίας Παυλίδης Νικόλαος 2104 631 996
Οργ. Γραμματέας Ηλιοπούλου Αντωνία 2721 051 801
Μέλος Δ.Σ. Λαζαρίδου Μαρία 2313 337 121
Μέλος Δ.Σ. Παπαμιχαηλίδης Μιχαήλ 2321 059 399