Διοίκηση

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Φαξ

Πρόεδρος Κοχύλης Παναγιώτης 2132025100
Αντιπρόεδρος Ρίτσα Δάφνη 24310 46127
Γεν. Γραμματέας Τσαμίτας Νεκτάριος 2221062192
Ταμίας Ηλιοπούλου Αντωνία 2721360521
Οργ. Γραμματέας Μαυροκεφαλίδου Εύα 2382350025
Μέλος Δ.Σ. Ζιώζιος Κωνσταντίνος 2441352920
Μέλος Δ.Σ. Σπυροπούλου Μαρία 2132019702