Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη
Τηλέφωνο: 213 1313 174
Φαξ: 213 1313 119
e-mail: dolkep@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. ΔΑΔ/Φ.15/14/44405

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΕΘΑ/ Μηχανογραφικό
Κέντρο Στρατολογίας
m_k@stratologia.gr
2. ΓΕΕΘΑ
Διεύθυνση Στρατολογικού-
Τμήμα Μηχανογράφησης
geetha_dsl@stratologia.gr

Θέμα: «Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης»

Μετά το υπ` αρ. Φ.008/128/240028/18-12-2019 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε ότι από 31/12/2019 παύει η λειτουργία της μηχανογραφικής εφαρμογής μέσω της οποίας αποστέλλονται από τα ΚΕΠ προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης παρέχεται ως εξής:


Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των 74 ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
————————————–
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487
Fax : 210 650 8518
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr

Παπάγου, 24 – 12 – 2019
Αριθμ. Πρωτ. Α3/Οικ. 90195/10807
Βαθμ. προτ. Εξ. επείγον

Προς: Πίνακας αποδεκτών

Θέμα : Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών που έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019
Σχετ. : α. Η αρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
β. Η με αριθμό πρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΕΑ8465ΧΘΞ-ΟΓΖ) του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών όμως τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 66593/8060/11-09-2019 εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: ΩΣΝΨ465ΧΘΞ-ΣΟ6) του ιδίου
γ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/56243/5874/25-07-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞ-Ρ0Φ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
δ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 28708/3207/18-04-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση:
▫ της εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειάς τους έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέχρι και την έκδοση του νέου εντύπου της άδειάς τους
▫ της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών δεδομένης και της συσσώρευσης στην πλειονότητά τους σημαντικού αριθμού φακέλων

εφαρμόζονται τα ακόλουθα.


Συνέχεια ανάγνωσης

Χρέωση θυρίδας ΕΛΤΑ

emailΚατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τη χρέωση θυρίδας από τα ΕΛΤΑ, σας προωθούμε τις ακόλουθες οδηγίες του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Εσωτερικών (Πρώην Διοικ. Ανασυγκρότησης):

H Χρέωση Γραμματοθυρίδας θα προβλεφθεί ρητώς στη νέα Σύμβαση που θα υπογραφεί και θα έχει αναδρομική ισχύ από 4.2019

Κάθε χρόνο (ημερολογιακό έτος) και μια φορά μόνο θα καταχωρείτε με κάποια από τις μηνιαίες καταστάσεις των δρομολογίων και της αλληλογραφίας και τη Γραμματοθυρίδα (το ΝΑΙ στην πλατφόρμα).
Για το 2019 θα καταχωρήσετε τη Γραμματοθυρίδα με τα μηνιαία του Δεκεμβρίου δηλ. το πρώτο 5μερο του 2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
FAX: 213 131 3119, 3180

Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση

Αθήνα, 18/12/2019
Α.Π.: 29

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

ΘΕΜΑ: Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση
Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π /Φ.18/οικ. 11853 της 6ης Μαΐου 2009 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633 της 10ης Απριλίου 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ»

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση πολιτών και στη λειτουργία των ΚΕΠ, προς επίλυσή τους: Συνέχεια

Απογραφή scanner σε ΚΕΠ

emailΣτο πλαίσιο καταγραφής από την υπηρεσία μας του εξοπλισμού των ΚΕΠ, για λόγους σχεδιασμού επιχειρησιακών δράσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα και την αποστολή των σχετικών στοιχείων το αργότερο έως 30/12/2019.

Με επιμέλεια των προϊσταμένων τον ΚΕΠ να αποσταλεί ένας ενιαίος Πίνακας για το σύνολο των ΚΕΠ του εκάστοτε Δήμου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Δήμος:….
Κωδικός ΚΕΠ Ύπαρξη σαρωτή εγγράφων (scanner), Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ Ο σαρωτής (scanner), εφόσον υπάρχει, λειτουργεί.

Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Ο σαρωτής (scanner), εφόσον υπάρχει και λειτουργεί, έχει δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης.

Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ

       
       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
FAX: 213 131 3119, 3180

Ενημέρωση

emailΚαλημέρα,
Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, παρατάθηκε εώς την 19η Δεκεμβρίου 2020 με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα ακολουθήσει ενημέρωση μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ για τα θέματα που εκκρεμούν (λευκές περιοχές, διορθώσεις). Συνέχεια

Πληθυσμιακό όριο διατάξεων παρ. 10 άρθρου 45 του Ν.3979/2011

Αθήνα, 17/12/2019
Α.Π.: 27

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Πληθυσμιακό όριο διατάξεων παρ. 10 άρθρου 45 του Ν.3979/2011

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Το πληθυσμιακό όριο των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α), μέχρι το οποίο με αποφάσεις Δημάρχων επιτρέπεται να ανατίθενται σε υπαλλήλους ΚΕΠ κλάδου Δ.Υ.Π. καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών των Δήμων, δεν τροποποιήθηκε ποτέ και από κανέναν Υπουργό ή Υφυπουργό που είχε υπό την εποπτεία του τα ΚΕΠ. Ούτε βέβαια από τον σημερινό πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν διετέλεσε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος είχε αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη παρεμβατικότητα των Δημάρχων και θα έθετε τη εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Συνέχεια