Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΥΠ στα ΚΕΠ

Αθήνα, 24/08/2018
Α.Π.: 13

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Με επίσημη δήλωσή σας στο 15o Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Σύρο στις 05-06-2018, ανακοινώσατε ότι θα υπάρξουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ νησιωτικών δήμων, όπως έχει εκφραστεί και με το αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ4/21429/08-08-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόφαση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως οι ανάγκες του Θεσμού είναι πολύ μεγαλύτερες.
Ακολούθως παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση του πλαισίου προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Συγκεκριμένα :
1. Τα Κ.Ε.Π. αποτελούν πλέον, τη μοναδική αποκεντρωμένη υπηρεσία στην Ελλάδα όπου ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και ελέγχονται απόλυτα από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Υπάρχει ανάγκη να επεκταθεί το δίκτυο των Κ.Ε.Π. και να λειτουργήσουν κανονικά απομακρυσμένα Κ.Ε.Π., που ενώ έχουν συσταθεί, δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.
3. Πάγιες και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης υπηρεσιών Κ.Ε.Π. σε πολλούς Δήμους καλύπτονται με συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε βάρος των υπαλλήλων και της εύρυθμης λειτουργίας των Κ.Ε.Π. από τα οποία μετακινούνται.
4. Τα Κ.Ε.Π. που στελεχώνονται με τρεις υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. αντιμετωπίζουν εξαιρετικό πρόβλημα στη λειτουργία της πρωινής βάρδιας με ένα άτομο πάνω από τέσσερις μήνες κάθε χρόνο λόγω αδειών των υπαλλήλων.
5. Έχουν αυξηθεί οι πολίτες που ζητούν από τα Κ.Ε.Π. βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής και διοικητική πληροφόρηση και καθυστερεί η εξυπηρέτηση του κοινού σε άλλες πιστοποιημένες διαδικασίες.
6. Υφίσταται ανάγκη να στελεχωθούν τα Κ.Ε.Π. από υπαλλήλους κλάδου Δ.Υ.Π. με σύσταση και πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, καθώς έχει αποδειχθεί πως οι τοποθετήσεις δημοτικών υπαλλήλων από τους Δημάρχους δεν επαρκούν και συνήθως αντιμετωπίζονται ως δυσμενείς μεταθέσεις.
7. Υπάρχει απροθυμία εκ μέρους της πλειοψηφίας των Δημάρχων να στηρίξουν και να επενδύσουν στο Θεσμό είτε υλικοτεχνικά είτε με καταρτισμένο προσωπικό.
8. Με την υπάρχουσα στελέχωση των Κ.Ε.Π. έχει διαπιστωθεί ότι εμποδίζεται η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων σε αυτά και έχει αναγνωριστεί η αδυναμία τους να αναλαμβάνουν διαδικασίες όταν αποφασίζεται να διεκπεραιώνονται μόνο ηλεκτρονικά χωρίς εξυπηρέτηση πολιτών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
9. Το προσωπικό των ΚΕΠ θα μειώνεται διαρκώς μέσω κινητικότητας. Τα Κ.Ε.Π, ορθώς υπάγονται στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, όμως ήδη από τον πρώτο κύκλο του 2018 έχουν αποχωρήσει αρκετοί συνάδελφοι και το ίδιο θα συμβεί με τον επερχόμενο κύκλο κινητικότητας του Σεπτεμβρίου. Επίσης, οι διατάξεις περί ενδοδημοτικής κινητικότητας που αφορούν στον κλάδο Δ.Υ.Π. δεν προβλέπουν αναπλήρωση των κενούμενων θέσεων με τοποθέτηση υπαλλήλων άλλων κλάδων.
10. Υπάρχουν εκατοντάδες απολυμένοι συμβασιούχοι των Κ.Ε.Π. ανά την επικράτεια στους οποίους, δεδομένων των αναγκών, οφείλει η πολιτεία να δώσει την ευκαιρία να καταλάβουν μόνιμη θέση σε Κ.Ε.Π. αποκαθιστώντας -έστω εν μέρει- την αδικία που υπέστησαν.

Με την ενίσχυση των Κ.Ε.Π. με νέο μόνιμο προσωπικό του κλάδου Δ.Υ.Π. προσδοκούμε να επιτύχουμε τα εξής:
1. Ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
2. Αντιμετώπιση της ζήτησης μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων στα ΚΕΠ.
3. Εξυπηρέτηση ομάδων πληθυσμού σε πρόσθετες ηλεκτρονικές διαδικασίες.
4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων εξυπηρέτησης του πολίτη για υπηρεσίες μιας στάσης.
5. Υγιές περιβάλλον ανάπτυξης και τυποποίησης διοικητικών διαδικασιών του Ελληνικού Κράτους.

Κυρία Υπουργέ,
Ως γνωστό, έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς πως από το 2019 για κάθε μια αποχώρηση μπορεί να υπάρχει μια πρόσληψη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί επαρκώς το σύνολο των μόνιμων θέσεων που μπορούν να προκηρυχθούν στα Κ.Ε.Π.
Κατόπιν αυτών, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες προσλήψεις, σας παρακαλούμε να προβείτε το συντομότερο σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη σύσταση και προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα Κ.Ε.Π.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Advertisements

Εκλογικές διαδικασίες έτους 2018 των Σωματείων – μελών της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Αθήνα, 16/07/2018
Α.Π.: 11

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Εκλογικές διαδικασίες έτους 2018 των Σωματείων-μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας το επόμενο εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί μέσα στο δεύτερο 15θήμερο του Ιανουαρίου 2019.
Ως εκ τούτου, καλούμε τα μέλη μας να έχουν ολοκληρώσει τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης αντιπροσώπων τους στο Συνέδριο το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Για το Δ.Σ.

Έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Αθήνα, 20/06/2018
Α.Π.: 9

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κυρία Μαρία Γιαννακάκη
Λεωφ. Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Κυρία Γενικέ,

Η πρόσβαση των Κ.Ε.Π στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Εθνικό Ποινικό Μητρώο», αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της Δημόσιας Διοίκησης προς την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Συγκεκριμένα, η ανταπόκριση των περισσοτέρων εισαγγελιών πλέον δεν υπερβαίνει τη μία ή δύο εργάσιμες ημέρες, όταν κατά το παρελθόν αυτή ήταν πέραν της εβδομάδας και έφτανε έως και μήνα.

Όπως γνωρίζετε, το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου, αποτελεί ειδικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Αναγνωρίζουμε ότι ο όγκος αιτήσεων είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τις αρμόδιες εισαγγελίες που εκδίδουν αντίγραφα ποινικού μητρώου ανά την επικράτεια. Όμως, η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, μας αναγκάζει να αναφέρουμε το πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαντήσεις λαμβάνονται μετά από μήνα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι η πλειονότητα των αντιγράφων Ποινικού Μητρώου του Αυτοτελούς Τμήματος αφορά πολίτες -κυρίως αλλοδαπούς- που τα αναζητούν για να εργαστούν. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο χρόνος καθυστέρησης δυσχεραίνει τη θέση των πολιτών που επείγονται να προσληφθούν και αφετέρου επιβαρύνει τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, οι οποίοι χρειάζεται σχεδόν καθημερινά να απαντούν στο αν έχει παραληφθεί η διοικητική πράξη.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθητοποίησή σας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτό της εργασίας, απευθυνόμαστε ειδικά σε εσάς και σας παρακαλούμε θερμά να μεριμνήσετε για την επίλυση του προβλήματος και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων.

Παράλληλα, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υποβάλλουμε πρόταση η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου γεννηθέντων στην Ελλάδα να διενεργείται online, ώστε ο πολίτης να το παραλαμβάνει την ίδια στιγμή. Πιστεύουμε ότι το «Εθνικό Ποινικό Μητρώο» έχει ωριμάσει, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια αναβάθμιση τόσο σημαντική, που ουσιαστικά θα περιορίσει στο ελάχιστο το χρόνο εξυπηρέτησης του κοινού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την πραγμάτωση κοινών στόχων και επιδιώξεων που αφορούν στη βελτιστοποίηση της καθημερινότητας πολιτών και δημόσιων λειτουργών.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ρύθμιση θεμάτων για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν σε ΚΕΠ

Αθήνα, 19/06/2018
Α.Π.: 8

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν σε ΚΕΠ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με το παρόν σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι υπηρετούν σε ΚΕΠ, προκειμένου αυτά να ρυθμιστούν, ως ακολούθως:
Α. Διατήρηση σε ισχύ του άρθρου 53 του ν.3979/2011 (Α΄ 138)
Με το ν.4440/2016 (Α΄ 224) καθιερώθηκε Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ακολούθως, με διάφορες διατάξεις των ν.4447/2016, ν.4456/2017, ν.4465/2017, ν. 4472/2017, ν. 4473/2017 και ν. 4479/2017 είτε προβλέφθηκαν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του ΕΣΚ, είτε διατηρήθηκαν, είτε καταργήθηκαν διατάξεις που ρύθμιζαν θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων με διαφορετικό τρόπο.
Διάταξη νόμου δεν υπάρχει μέχρι σήμερα περί διατήρησης ή κατάργησης του άρθρου 53 του ν.3979/2011 (Α΄ 138), με το οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.3448 (Α΄ 57) ως ακολούθως:
«Σε περιπτώσεις υπαλλήλων ΚΕΠ οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη, μεταφορά ή απόσπασή τους σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος μεταφερόμενος αποσπασμένος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Δεδομένου ότι δεν έχει διαφανεί πρόθεση του νομοθέτη να καταργήσει τις ως άνω πρόνοιες -διαφορετικά αυτό θα είχε συμβεί ήδη, σας παρακαλούμε να ρυθμιστεί το θέμα με την ψήφιση διάταξης που θα προβλέπει ότι διατηρείται, επίσης, σε ισχύ το άρθρο 53 του ν.3979/2011 (Α΄ 138).

Β. Μειωμένο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν σε ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), η μείωση του ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
β) Έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
γ) Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν.
Ειδικά για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε μία από τις ως άνω κατηγορίες και υπηρετούν σε βάρδιες σε ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας (καθημερινές 8.00 έως 20.00 και Σάββατα 8.00-14.00), σας παρακαλούμε να διευκρινιστεί με νέα εγκύκλιο ότι δικαιούνται επίσης τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών, άλλως, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για μειωμένο ωράριο εργασίας τους χωρίς περικοπή αποδοχών.

Γ. Διαμόρφωση χώρου εργασίας στα ΚΕΠ που υπηρετούν υπάλληλοι με Ειδικές Ανάγκες.
Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι (ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/29/3849 16-02-2011) για την προσβασιμότητα των πολιτών ΑΜΕΑ στα ΚΕΠ (κτιριακές υποδομές κ.ά.), όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εγκύκλιες οδηγίες για κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων εργασίας σε ΚΕΠ που υπηρετούν υπάλληλοι με Ειδικές Ανάγκες. Προβλήματα όπως η μετακίνηση εντός του χώρου εργασίας, η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. φαξ, εκτυπωτές, τηλέφωνα) κ.ά. παραμένουν, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της καθημερινότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Σας παρακαλούμε για την έκδοση εγκυκλίου προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, προκειμένου να ληφθεί κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκόλυνση των συναδέλφων μας εκεί που εργάζονται.
Ελπίζοντας στην ανταπόκρισή σας για την επίλυση των παραπάνω ευαίσθητων θεμάτων το δυνατό συντομότερο, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Προβλήματα χορήγησης ληξιαρχικών πράξεων από Ληξιαρχείο Αμαρουσίου

Αθήνα, 05/06/2018
Α.Π.: 6

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
2. ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
κ. Γεώργιο Πατούλη
Βασ. Σοφίας 9, 15124 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Εξαιρετικό πρόβλημα στις χορηγήσεις αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων από το Ληξιαρχείο Δήμου Αμαρουσίου
Σχετ.: Το με Α.Π. 21/5-6-2018 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων ΚΕΠ Ν. Αττικής με θέμα «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού που μας κοινοποιήθηκε σήμερα, επισημαίνουμε το εξαιρετικό πρόβλημα στις χορηγήσεις αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων από το Ληξιαρχείο Δήμου Αμαρουσίου. Απίστευτες καθυστερήσεις, με τις όσες δυσμενείς επιπτώσεις για υπαλλήλους και πολίτες, δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα ΚΕΠ, αλλά και όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ κατά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφων πράξεων του Ληξιαρχείου Αμαρουσίου. Η προβληματική του λειτουργία επηρεάζει και πλήττει γενικά την απόδοση και την αξιοπιστία άλλων μονάδων της Δημόσιας Διοίκησης.
Όσον αφορά τα ΚΕΠ, έχουν παρατηρηθεί συνοπτικά τα ακόλουθα:

 • Απάντηση δίνεται μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες ή ποτέ αν δεν προηγηθεί υπενθύμιση για εκκρεμότητα.
 • Απάντηση δίνεται μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για την καθυστέρηση -μία ή περισσότερες φορές- και αποστολή εκ νέου της αίτησης ή κατάστασης αιτήσεων με τηλεομοιοτυπία.
 • Παραλαμβάνονται πράξεις όχι για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων, αλλά για ορισμένες μόνο και επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία.
 • Απαντήσεις δεν δίνονται ούτε σε χαρακτηρισμό αιτήσεων ως επειγουσών για την έκδοση άδειας γάμου, ακόμα κι αν διαβιβάζονται 2 φορές μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Σε συγκεκριμένη τέτοια περίπτωση, οι αιτήσεις στάλθηκαν -την τρίτη φορά- στο κεντρικό ΚΕΠ Αμαρουσίου με την παράκληση να φροντίσει για την εξυπηρέτηση ΚΕΠ και πολιτών.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις οι πολίτες παραιτούνται από το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αίτηση σε ΚΕΠ του τόπου κατοικίας ή εργασίας τους και καταθέτουν την αίτησή τους στο Μαρούσι, απευθείας στο Ληξιαρχείο οι ίδιοι ή εκπρόσωποί τους.

Σημειώνουμε ότι από σχεδόν όλα τα άλλα Ληξιαρχεία των Δήμων της χώρας, λαμβάνουμε αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων την ίδια, την επόμενη ή το αργότερο τη μεθεπόμενη μέρα από τη διαβίβαση της σχετικής αίτησης με τηλεομοιοτυπία και βέβαια χωρίς καμιά τηλεφωνική επικοινωνία.
Κατόπιν αυτών, το πρόβλημα της δυσλειτουργίας και των καθυστερήσεων του Ληξιαρχείου Αμαρουσίου, για το οποίο θα πρέπει να δοθεί άμεσα κάποια λύση, αναδεικνύει και καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη διασύνδεσης, το συντομότερο δυνατό, των ΚΕΠ με το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (ΣΥ ΜΗΠΟΛ) και ειδικότερα με το ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Προτάσεις επί διαδικασιών Στρατολογίας

Αθήνα, 30/05/2018
Α.Π.: 5

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Υπόψη Προϊσταμένου Δ/νσης
κ. Παναγιώτη Κρομμύδα
Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση προτάσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. επί διαδικασιών Στρατολογίας

Στη συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με την Α/χη κα Τσελεπίδου, υπεύθυνη για θέματα Στρατολογίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφο με προτάσεις μας επί διαδικασιών Στρατολογίας που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ και σας παρακαλούμε να της το διαβιβάσετε, όπως η ίδια έχει ζητήσει.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.)

 1. Να μειωθούν οι 62 διαδικασίες στρατολογίας που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ σε 23, με σύμπτυξη ορισμένων -π.χ. αναβολές κατάταξης για διάφορους λόγους- και κατάργηση άλλων.
 2. Οι διαδικασίες «Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης» και «Εκπρόθεσμη συμπλήρωση-υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)» να διεκπεραιώνονται on line.
 3. Οι διαδικασίες «Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων», και «Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης» να γίνονται από τα στρατόπεδα κατάταξης – υπηρεσίας.
 4. Η διαδικασία «Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα» να γίνεται αυτεπάγγελτα από τα αρμόδια Στρατολογικά γραφεία.
 5. Να προβλεφθεί η διαδικασία με θέμα “Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης” να γίνεται και από τρίτο πρόσωπο (πχ. σύζυγο για μεταβίβαση σύνταξης λόγω χηρείας).
 6. Για το κλείσιμο υποθέσεων στα ΚΕΠ όπως αναβολές κατάταξης, διακοπή αναβολής, παραπομπή στρατευσίμου λόγω αδυναμίας προσέλευσης …, μεταφορά σε υπόχρεους μειωμένης θητείας, να αποστέλλεται ένα ενημερωτικό mail προς το ΚΕΠ που εκκρεμεί η υπόθεση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
 7. Η υποβολή Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμου να ολοκληρώνεται on line με την οριστική υποβολή του υπαλλήλου ΚΕΠ. Να μην είναι απαραίτητη η ταχυδρόμηση εις διπλούν του Δελτίου (εξαίρεση αν καταθέσει ο στρατεύσιμος ιατρική γνωμάτευση). Στην περίπτωση αυτή:
  • Στο αρχείο του ΚΕΠ να παραμένει ένα δελτίο απογραφής με την υπογραφή του στρατευσίμου.
  • Εναλλακτικά, η ιατρική γνωμάτευση να προωθείται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο μέσω email ή fax.
  Με τα ανωτέρω επιτυγχάνεται μείωση του κόστους σε ταχυδρομικά τέλη και γραφική ύλη για τα ΚΕΠ.
 8. Να ενημερώνεται μέσω μηνύματος email ή sms ο στρατεύσιμος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Δελτίου Απογραφής, το οποίο του είναι χρήσιμο και ως αποδεικτικό για τη δικαιολόγηση απουσίας από το σχολείο φοίτησής του.
 9. Παρομοίως και ως επέκταση της πρότασης (6), για όλες τις περιπτώσεις αναβολών κατάταξης η στρατολογική υπηρεσία να ενημερώνει -παράλληλα με το ΚΕΠ- τον ενδιαφερόμενο μέσω e-mail ή και sms για την ολοκλήρωσή τους.
 10. Η αναζήτηση για αναβολή ή απογραφή στο επίσημο site της στρατολογίας http://www.stratologia.gr να γίνεται με πρωτεύον κλειδί το ΑΦΜ ή το ΑΜΚΑ του στρατεύσιμου ή με συνδυασμό και των δύο. Η υποχρεωτική συμπλήρωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ κατά το στάδιο της καταχώρησης του Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμου, δίνει αυτή τη δυνατότητα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται και απλοποιείται ο τρόπος εύρεσης.
 11. Να λειτουργούν call center στο Υπουργείο Άμυνας ή αποκλειστικές τηλεφωνικές γραμμές για χρήση μόνο από υπαλλήλους των ΚΕΠ σε κάθε στρατολογικό γραφείο, με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων ή επίλυση θεμάτων στρατολογίας.
 12. Στο βαθμό που η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής αδυνατεί επί σειρά ετών για οικονομικοτεχνικούς και άλλους λόγους να παρέχει τις αιτήσεις νέων πιστοποιημένων διαδικασιών στο σύστημα Ekep – Ermis back office, να δημιουργηθεί εξωτερική εφαρμογή της Στρατολογίας για την πρωτοκόλληση, διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών της που αφορούν τα ΚΕΠ.

 

Για το Δ.Σ.

Απαράδεκτη για τα ΚΕΠ ΚΥΑ με υπογραφές Χουλιαράκη και Σπίρτζη

Αθήνα, 16/03/2018
Α.Π.: 4

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη για τα ΚΕΠ ΚΥΑ με υπογραφές Χουλιαράκη και Σπίρτζη

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σήμερα μόλις περιήλθε σε γνώση μας η συνημμένη ΚΥΑ με αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/2017 (ΦΕΚ 4329/Β/12-12-2017) που εμπλέκει τα ΚΕΠ σε διαδικασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την οποία υπογράφουν ΜΟΝΟ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χουλιαράκης και ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σπίρτζης.

Θεωρούμε την εν λόγω ΚΥΑ απαράδεκτη κατά το μέρος που μας αφορά, εκφράζουμε τις έντονες διαμαρτυρίες και ανησυχίες μας για τις μη σύννομες πρακτικές που ακολουθεί ο κ. Σπίρτζης ερήμην σας παραβιάζοντας το άρθρο 31 του ιδρυτικού των ΚΕΠ ν.3013/2002 και σας καλούμε να λάβετε κάθε μέτρο για την επαναφορά του στη νόμιμη τάξη.

Αιφνιδιασμούς με μονομερείς υπουργικές αποφάσεις και νομοσχέδια δεν μπορούμε να δεχόμαστε. Είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλουμε η όποια συμμετοχή των ΚΕΠ σε διαδικασίες άλλων υπηρεσιών να περνάει μέσα από προτάσεις νόμου τρίτων Υπουργείων, καθώς για αυτές δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εκ μέρους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κανένας διάλογος με εμάς.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης