Αναστολή έναρξης της διαδικασίας εισοδηματικής ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Αθήνα, 30/03/2020
Α.Π.: 24

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Θεόδωρο Λιβάνιο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
3. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα
4. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
κα Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
5. Διοικήτρια Ο.Π.Ε.Κ.Α.
κα Ξένια Παπασταύρου
Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

Θέμα: Αναστολή έναρξης της διαδικασίας εισοδηματικής ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Σχετ: (α) Η Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ 11/οικ.10643/359/04-03-2020 των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας
(β) Η εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Α.Π. οικ.7542 ΕΞ 2020/24-03-2020 και θέμα «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ». Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 22/03/2020
Α.Π.: 22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε ένδειξη καλής θέλησης και λαμβάνοντας υπόψη: Α. Την επιβολή απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας από αύριο το πρωί στις 6.00 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους πολίτες και
Β. Τις πρόνοιες της προηγούμενης εβδομάδας και τις δράσεις που προγραμματίζονται για την επόμενη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον περιορισμό της προσέλευσης πολιτών στα ΚΕΠ.
Αποφάσισε σήμερα Κυριακή 22/03/2020 τη ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ από καθήκοντα διεκπεραίωσης υποθέσεων με φυσική παρουσία πολιτών για το προσωπικό των ΚΕΠ που έχει εξαγγείλει από τη Δευτέρα 23/03/2020 ως ακολούθως:
ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ από τα ως άνω καθήκοντα για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους.
Η ΑΠΟΧΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, όπως αποφασίστηκε, ΜΟΝΟ για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία δεν υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους, προκειμένου να αποφευχθεί η δια ζώσης εξυπηρέτηση πολίτη και ο κίνδυνος διασποράς του νέου κορωνοϊού. Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ΚΕΠ θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξυπηρετώντας το κοινό τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, χωρίς προσωπική επαφή με τον πολίτη μέσα στο ΚΕΠ.
Καθόσον το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ζητάμε:
Οι Δήμοι που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει τις αναγκαίες προμήθειες σε μέσα και υλικά για τα ΚΕΠ, να το πράξουν το συντομότερο, για να ανασταλεί πλήρως η αποχή μας στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι στη χώρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 20/03/2020
Α.Π.: 21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κ.Ε.Π., στις 16/03/2020, αποφάσισε ΑΠΟΧΗ από καθήκοντα διεκπεραίωσης υποθέσεων με φυσική παρουσία πολιτών, για το προσωπικό των ΚΕΠ, από τη Δευτέρα 23/03/2020 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του νέου κορωνοϊού, με ΑΙΤΗΜΑΤΑ την αναστολή υποδοχής κοινού με φυσική παρουσία πολιτών μέσα στα ΚΕΠ και την αναστολή λειτουργίας των ΚΕΠ, στα οποία δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας, μέχρι τη λήψη τους. Συνέχεια

Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
οικ. Α 19597/1031

Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).
Σχετ.: Οι από 25.02.2020 (Α’ 42), 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55) και 14.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 64) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνιση του ιού COVID-19, την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού διάδοσής του, την αναγκαιότητα αποσυμφόρησης αρμόδιων Υπηρεσιών της χώρας από την προσέλευση κατόχων ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχημάτων, δεδομένων και των δυσχερειών στη στελέχωση και τη λειτουργία τους συνεπεία της εμφάνισης του ιού COVID-19, και προς την εξυπηρέτηση και την προστασία των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.03.2020 έως και τις 31.05.2020.

Συνέχεια ανάγνωσης

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020

…..
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.

Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
…..

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο:213 1313337,-3340, -3378, -3403,
-3215,-3212,-3373, -3315, -3394
Email: hrm@ypes.gov.gr
Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού:
Τηλέφωνο:213 1364382(για μόνιμο προσωπικό),
2131364323 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029, -030
Email: info@ypes.gr
Για το κεφάλαιο Ε΄ της παρούσας: 2131313 -3297 και 3243

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 20/3/2020
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189

ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος,
β) H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Δήλωση επιθυμίας συνέχισης διαλόγου

Αθήνα, 19/03/2020
Α.Π.: 20

ΠΡΟΣ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Ο.ΜΕ.Δ.)
Πλ. Βικτωρίας 7, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Κατά τη διαδικασία δημοσίου διαλόγου ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. μας γνωστοποιήθηκε η από 18/3/2020 έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εξώδικη δήλωση-γνωστοποίηση της Ομοσπονδίας μας για την προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης με τη μορφή αποχής από τα καθήκοντα εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία του Πολίτη στα ΚΕΠ. Σε απάντηση στα διαλαμβανόμενα του εν λόγω εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρουμε τα ακόλουθα νόμιμα, βάσιμα και αληθή:
1. Εκτιμούμε ως πολύ θετικές τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιου Γεωργαντά καθώς και τις επόμενες, που μόλις σήμερα στο σύνολό τους πληροφορηθήκαμε από το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.
2. Πέρα από τις καλές προθέσεις όμως, η παθογένεια της ελληνικής διοίκησης και οι ασύμμετρες ταχύτητες ως προς την υλοποίηση των κεντρικών κατευθύνσεων του Υπουργείου από τους επιμέρους ΟΤΑ, καθιστούν αμφίβολο το χρονοδιάγραμμα πραγματικής υλοποίησης των νέων μέτρων και μάλιστα τις μέρες κορύφωσης των μέτρων επιφυλακής και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία χιλιάδων πολιτών.
3. Στο βαθμό που δεν έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις της επόμενης βδομάδας, υπάρχουν και αυξημένοι κίνδυνοι για τη μετάδοση του νέου ιού.
4. Τα μέτρα προστασίας, όπου αυτά έχουν ληφθεί, δεν διασφαλίζουν ότι μηδενίζεται ο κίνδυνος διασποράς του νέου ιού μέσα από τις υπηρεσίες των ΚΕΠ προς τους πολίτες. Τη Δευτέρα 16/03/2020, η διεκπεραίωση 1.222 υποθέσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων με φυσική παρουσία πολιτών σημαίνει ότι 1.222 πολίτες κινήθηκαν στην Αθήνα και πέρασαν μέσα σε 7 καταστήματα ΚΕΠ.
5. Πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού ο χώρος των ΚΕΠ και να προστατεύονται οι εργαζόμενοι για να υπάρχουν ΚΕΠ και εργαζόμενοι να εξυπηρετούν την επαύριον.
6. Σε πολλά ΚΕΠ δεν υπάρχουν καθόλου μα καθόλου μέτρα και μέσα προστασίας, κι αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί και δεν σχετίζεται με τη βούληση και τις καλές προθέσεις Υπουργείων και Δημοτικών Αρχών, που για αντικειμενικούς λόγους δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν.
7. Υπάρχει ασάφεια για την ακριβή ημερομηνία παραγωγικής λειτουργίας της πύλης gov.gr και κυρίως της άμεσης ανταπόκρισής της. Μεγάλος όγκος γνησίων υπογραφής ακολουθεί έτοιμο κείμενο, χωρίς την κλασσική μορφή υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης.
8. Ο στόχος είναι κοινός, να μην προσέρχονται οι πολίτες στα ΚΕΠ για να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία και προς αυτή τη κατεύθυνση, υπάρχουν κι άλλες δράσεις προς υλοποίηση που θα επιθυμούσαμε από το Υπουργείο, όπως π.χ. αυστηρή τήρηση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε διαρκή διάλογο με την πολιτική ηγεσία, αναμένουμε την έμπρακτη υλοποίηση των ως άνω δεσμεύσεων, διαφυλάσσοντας στο μεταξύ το υπέρτατο αγαθό πολιτών και εργαζομένων που είναι η δημόσια υγεία.
Δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να συνεχίσουμε το διάλογο για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.