Έγγραφο προς Yπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αθήνα, 15/07/2019
Α.Π.: 18

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Χαιρετίζουμε από την πλευρά μας την υπαγωγή των ΚΕΠ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενστερνιζόμαστε την προοπτική των απλουστεύσεων των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας, ώστε τα ΚΕΠ να αποκτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο, δηλαδή αυτόν της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Όμως, η θεωρία από την πράξη απέχει. Τα τελευταία χρόνια ο Θεσμός των ΚΕΠ βρίσκεται σε τέλμα, χωρίς καμία βελτίωση, κανέναν στόχο, με απώλεια προσανατολισμού και κυρίως με μεγάλες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό. Παράλληλα, η προσθήκη διαδικασιών από τα υπόλοιπα Υπουργεία χωρίς κανέναν προγραμματισμό έχει δημιουργήσει έντονα λειτουργικά προβλήματα. Τα ανοιχτά ζητήματα είναι πολλά και φλέγοντα και χρήζουν άμεσων λύσεων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε να συζητηθούν δια ζώσης. Προσδοκούμε σε μια άρτια συνεργασία με μοναδικό στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ     ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την αποχή από το ΑΜΚΑ

Αθήνα, 04/07/2019
Α.Π.: 17
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω των ΚΕΠ)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την απεργιακή κινητοποίηση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ.

Σας αποστέλλουμε το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019 προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους για τους οποίους συνεχίζεται η απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ από την Παρασκευή 21/06/2019.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑΘ 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
Τέλος, ενημερώνουμε τους ελάχιστους -ευτυχώς- αιρετούς και προϊσταμένους οργανικών μονάδων ΚΕΠ, που ασκούν πιέσεις προς συναδέλφους μας για να μην συμμετέχουν στην απεργιακή μας κινητοποίηση, ότι η παρακώλυση της άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ      ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019

Ενημερωτικό Δελτίο για ΑΜΚΑ

Αθήνα, 03/07/2019
Α.Π.: 16

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μετά την με αριθμό Φ.80320/οικ.28710/1857/20.06.2019 Εγκύκλιο των Υπουργών Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους» που στάλθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε όλα τα ΚΕΠ την 1η Ιουλίου 2019 και καθώς έχουμε δεχτεί ερωτήματα από συναδέλφους περί του αν η έκδοση της Εγκυκλίου αυτής αποτελεί λόγο για τη λύση της ΑΠΟΧΗΣ Διαρκείας από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 21/06/2019 για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Συνέχεια

Απεργιακή κινητοποίηση – Αποχή διαρκείας από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής ΑΜΚΑ

Αθήνα, 18/06/2019
Α.Π.: 15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ από την Παρασκευή 21/06/2019 με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ με εξαίρεση την απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα.
ΖΗΤΑΜΕ:
1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ από το Υπουργείο Εργασίας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από οργανικές μονάδες ΚΕΠ και που αφορούν την απόδοση ΑΜΚΑ.
2. ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΚΑ
3. ΣΥΣΤΑΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΚΑ σε όλα τα κατά τόπους καταστήματα τομέων του ΕΦΚΑ, κεντρικά και περιφερειακά.
4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί των διαδικασιών ΑΜΚΑ για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και των Γραφείων ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς κάθε κατεύθυνση και ενδιαφερόμενο:
1. Τα ζητήματα ΑΜΚΑ απαιτούν τάχιστα λύσεις για την εκ νέου ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας για την οποία έχουν συναρμοδιότητα τα ΚΕΠ. Η έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου και εγκυκλίων οδηγιών για την απόδοση ΑΜΚΑ δυσχεραίνει σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση των καθηκόντων μας.
2. Μέχρι να δοθούν οι απαντήσεις και οι λύσεις που ζητάμε επί σειρά ετών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Γραφεία ΑΜΚΑ του καθ’ ύλην αρμόδιου ΕΦΚΑ, τον οποίο εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Εκλογική αποζημίωση για τους υπηρετούντες στα ΚΕΠ των Δήμων

Αθήνα, 24/04/2019
Α.Π.: 13

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κύριο Αλέξη Χαρίτση
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο
Νίκης 5-7, 105 62 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
2. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κύριο Κωνσταντίνο Πουλάκη
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εκλογική αποζημίωση για τους υπηρετούντες στα ΚΕΠ των Δήμων

Κύριοι Υπουργοί,
Ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών στις 26/05/2019 οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα ΚΕΠ των Δήμων της χώρας θα κληθούν να τα διατηρήσουν ανοικτά σε δύο ή και τρία Σαββατοκύριακα (4-5/5, 25-26/5 ή και 1-2/6 για την εξυπηρέτηση υποψηφίων και εκλογέων, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ.
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι σε προηγούμενες εκλογές κατά το παρελθόν πολλοί υπάλληλοι των ΚΕΠ είτε δεν αποζημιώθηκαν ποτέ για τις πρόσθετες ημέρες/ώρες απασχόλησής τους είτε τους χορηγήθηκαν ημέρες ανάπαυσης (ρεπό), το οποίο συνιστά κατάφωρη αδικία και παραβίαση των δικαιωμάτων τους ως εργαζόμενων.
Αδικία και άνιση μεταχείριση υπέστησαν σαφώς και οι «αποζημιωθέντες» ως υπάλληλοι Δήμων με ελαχιστότατα κι εξευτελιστικά ποσά ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε σχέση με άλλους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα που απασχολήθηκαν σε εκλογικές διαδικασίες.
Για τους λόγους αυτούς, απαιτούμε να καθοριστεί ειδική εκλογική αποζημίωση για τους υπηρετούντες σε ΚΕΠ, που θα απασχοληθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, δίκαιη και αντίστοιχη με την πρόσθετη απασχόλησή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 22/04/2019
Α.Π.: 12

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ήδη λάβει από το Υπουργείο Εργασίας αφενός σχέδιο της εγκυκλίου που αναμένουμε με απαντήσεις σε ερωτήματα για ΑΜΚΑ και αφετέρου σχέδιο της ΚΥΑ, η οποία θα τροποποιεί την υπάρχουσα που ρυθμίζει τα θέματα ΑΜΚΑ, και σήμερα επιστρέφει τα έγγραφα στο Εργασίας με τις απαραίτητες εγκρίσεις-υπογραφές.
Επίσης, η ΗΔΙΚΑ μας πληροφόρησε ότι μετά τις γιορτές του Πάσχα θα ανέβει νέα έκδοση της εφαρμογής ΑΜΚΑ, που θα περιλαμβάνει και web service για τον έλεγχο εγκυρότητας των αδειών διαμονής αλλοδαπών. Θα μας είχε παρασχεθεί ήδη αυτή η δυνατότητα ελέγχου, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στη φάση της υλοποίησης, που οφείλεται στο ότι η υπηρεσία «έπεφτε» από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Προκειμένου να χρησιμοποιείται σωστά και να είναι παραγωγικό το νέο εργαλείο, θα σταλεί στα ΚΕΠ έγγραφο με φωτογραφίες εντύπων αδειών διαμονής από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Οδηγίες θα δοθούν από την ΗΔΙΚΑ και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που θα υπάρχουν βελτιώσεις στη εφαρμογή του ΑΜΚΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Απαράδεκτη παρέμβαση και απαίτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας

Αθήνα, 15/03/2019
Α.Π.: 11

ΠΡΟΣ:
………………………………..
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη παρέμβαση και απαίτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας.
Σχετ.: (α) Το από 8/3/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά σας προς το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Απ.-Διευκρίνιση επί αιτήματος έκδοσης ΑΜΚΑ από
αιτούντα άσυλο».
(β) Το με Α.Π. 10597/28-2-2019 έγγραφο του Τμήματος ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Διευκρινήσεις που αφορούν τη χορήγηση ΑΜΚΑ».
(γ) Το από 25/2/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά σας προς το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Διευκρίνιση επί αιτήματος έκδοσης ΑΜΚΑ από αιτούντα άσυλο.».

Κυρία…………………….,

Με έκπληξη διαβάσαμε τα ανωτέρω σχετικά της αλληλογραφίας σας με το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας, την οποία κοινοποιήσατε σε όλα τα ΚΕΠ.
Εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας, τόσο για την απαράδεκτη παρέμβασή σας σε δυσεπίλυτο για την νομότυπη έκδοση ΑΜΚΑ εσωτερικό ζήτημα που ταλανίζει τα ΚΕΠ, το εποπτεύον Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, όσο και -κυρίως- για την απαίτησή σας να χορηγείται παράτυπα ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς από το ΚΕΠ Δήμου Δράμας. Απαίτηση, για την οποία μάλιστα εκτοξεύετε, εμμέσως πλην σαφώς, απειλές ότι αν δεν επιληφθεί το Τμήμα της επίλυσης του ζητήματος, εσείς οφείλετε να εξαντλήσετε κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του πληθυσμού που εκπροσωπείτε. Συνέχεια