Απαράδεκτη για τα ΚΕΠ ΚΥΑ με υπογραφές Χουλιαράκη και Σπίρτζη

Αθήνα, 16/03/2018
Α.Π.: 4

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη για τα ΚΕΠ ΚΥΑ με υπογραφές Χουλιαράκη και Σπίρτζη

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σήμερα μόλις περιήλθε σε γνώση μας η συνημμένη ΚΥΑ με αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/2017 (ΦΕΚ 4329/Β/12-12-2017) που εμπλέκει τα ΚΕΠ σε διαδικασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την οποία υπογράφουν ΜΟΝΟ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χουλιαράκης και ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σπίρτζης.

Θεωρούμε την εν λόγω ΚΥΑ απαράδεκτη κατά το μέρος που μας αφορά, εκφράζουμε τις έντονες διαμαρτυρίες και ανησυχίες μας για τις μη σύννομες πρακτικές που ακολουθεί ο κ. Σπίρτζης ερήμην σας παραβιάζοντας το άρθρο 31 του ιδρυτικού των ΚΕΠ ν.3013/2002 και σας καλούμε να λάβετε κάθε μέτρο για την επαναφορά του στη νόμιμη τάξη.

Αιφνιδιασμούς με μονομερείς υπουργικές αποφάσεις και νομοσχέδια δεν μπορούμε να δεχόμαστε. Είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλουμε η όποια συμμετοχή των ΚΕΠ σε διαδικασίες άλλων υπηρεσιών να περνάει μέσα από προτάσεις νόμου τρίτων Υπουργείων, καθώς για αυτές δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εκ μέρους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κανένας διάλογος με εμάς.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Advertisements

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Αθήνα, 14/03/2018
Α.Π.: 3

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Κατατέθηκε στις 08/03/2018 στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το άρθρο 52 του οποίου αφορά και τα ΚΕΠ:

Άρθρο 52

Κατάθεση αιτήσεων για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της Χώρας

1. Η κατάθεση, μαζικά ή ατομικά, αιτήσεων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της Χώρας για θέματα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και για χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά είτε μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών (συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δεν επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές για την παραπάνω δραστηριότητα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της παρ. 1, οι κατηγορίες των οχημάτων που εμπίπτουν σε αυτή, οι προθεσμίες διεκπεραίωσης των αιτήσεων, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. α. Δημιουργείται ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για θέματα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και για τη χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω αυτού. Στο παραπάνω ηλεκτρονικό σύστημα έχουν πρόσβαση και τα ΚΕΠ για τη διευκόλυνση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, που ορίζονται με την απόφαση της επόμενης περίπτωσης.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό από τα ΚΕΠ, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Στη συνάντησή μας στις 17/01/2018, όταν αναφερθήκαμε στις εξαγγελίες επί θεμάτων μεταφορών του αρμόδιου Υπουργού και τις διαφαινόμενες προθέσεις για ανάθεση πρόσθετου όγκου υποθέσεων στα ΚΕΠ, μας ενημερώσατε ότι οι διαδικασίες αυτές κρίνονται ανέφικτες προς το παρόν, διότι δεν ωριμάζουν τόσο γρήγορα και πιθανόν για την εφαρμογή τους να απαιτηθεί διετία. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι δεν θα κλείσει ξανά γκισέ δημόσιας υπηρεσίας σε βάρος των ΚΕΠ, όπως συνέβη με τον ΟΑΕΔ, χωρίς αυτό να συνοδεύεται με ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού τους. Επιπρόσθετα, η πολυπλοκότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών μεταφορών, απαιτεί εξειδίκευση που είναι εξαιρετικά δύσκολο να λάβουν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, καθώς διεκπεραιώνουν χίλιες δυο διαφορετικές υποθέσεις και δίνουν πληροφορίες για άλλες τόσες.
Με τις υπάρχουσες συνθήκες στα επιβαρυμένα με πλήθος αρμοδιοτήτων και υποστελεχωμένα ΚΕΠ, τις οποίες αγνοεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
αδυνατούμε να επωμισθούμε και δεν θα αναλάβουμε νέες αυξημένες ευθύνες.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή το νομοσχέδιο ήδη βρίσκεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του επίμαχου άρθρου 52, ώστε να απαλειφθεί κάθε αναφορά σε ΚΕΠ.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. δεν είναι αρνητική στην ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στα ΚΕΠ, δεν δέχεται όμως αυτό να γίνεται με νόμο που προτείνει τρίτο Υπουργείο.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Επίπεδο λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων ΚΕΠ

Αθήνα, 06/03/2018
Α.Π.: 2

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μεθόδευση Δημάρχων για την υποβάθμιση του επιπέδου λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, ενώ ο Ν. 3013 στο άρθρο 31, παρ. 2 ορίζει ότι «Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης», με την ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. η υπάρχουσα Διεύθυνση ΚΕΠ υποβιβάζεται σε Τμήμα.
Κι αυτό, παρά το ότι έχει ήδη επέλθει κατάργηση Διευθύνσεων και Τμημάτων ΚΕΠ με τη συγχώνευση Δήμων του Προγράμματος «Καλλικράτης» και οι ανάγκες Διοίκησης των υπηρεσιών μας παρουσιάζονται αυξημένες από την έναρξη λειτουργίας του Θεσμού των ΚΕΠ μέχρι σήμερα. Τα δύο Τμήματα που προβλέπεται με την ως άνω διάταξη να λειτουργούν σε κάθε Διεύθυνση δεν επαρκούν πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα ή σε Δήμους μεγάλης γεωγραφικής έκτασης. Ο περιορισμός αυτός δεν δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις Δημοτικές ενότητες με μεγάλο πληθυσμό κατοίκων να διατηρούν Τμήμα ΚΕΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι όχι μόνο απαιτείται να διαφυλαχθεί η πρόβλεψη του νομοθέτη το 2002 για τη Διοίκηση των ΚΕΠ, αλλά και να καλυφθούν πλέον οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό, η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 με την εξής προσθήκη στην παρ. 2:
«Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, σε κάθε Δημοτική Ενότητα, εκτός της έδρας του Ο.Τ.Α., με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση ΚΕΠ».

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

Αθήνα, 13 – 2 – 2018
Αριθ.Πρωτ.: 31547/9662

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο»
Σχετ.: α) Το υπ’ αρίθ. 21458/5-7-16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.
β) Το με αριθ. πρωτ. Φ80000/35524/9196/4-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) από 1/6/2009 ο ΑΜΚΑ καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.
Όσον αφορά την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους, σύμφωνα με την υπ’αρίθ. οικ. 7791/245/Φ80321/1-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στη χώρα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Συνέχεια

Ενημερωτικό Δελτίο

Αθήνα, 18/01/2018
Α.Π.: 01

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Τετάρτη 17/01/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΚΕΠ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, παρουσία πολιτικών παραγόντων του Υπουργείου.
Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα.
Σε όσα από αυτά υπάρχει συναρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, απαντήσεις θα δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα υπάρξουν κατ’ αρχήν επαφές της Υπουργού με τον κ. Σκουρλέτη και στη συνέχεια θα υπάρξει κοινή συνάντηση και με την ΠΟΣΕΚΕΠ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για νέες ρυθμίσεις. Επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά ανοίγει διάλογος με πρωτοβουλία του Εποπτεύοντος Υπουργείου για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα διαρχίας και αυθαιρεσιών εκ μέρους των αιρετών. Όσον αφορά το άρθρο 84 του ν.4484/2017 δεν τίθεται θέμα κατάργησής του.
Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών θα έχουν τα ΚΕΠ από την έναρξη λειτουργίας του στις 22/01, όπως έχει προγραμματιστεί από το ΥΠΕΣ, το οποίο φέρει κατά πρώτο λόγο την ευθύνη του όλου εγχειρήματος. Σχετική εγκύκλιος θα σταλεί από το ΥΠΔΑ και για οποιαδήποτε τεχνική καθυστέρηση θα έχουμε ενημέρωση.
Για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τις εκ νέου αιτήσεις των δικαιούχων η Υπουργός θα έχει επαφή με το Υπουργείο Εργασίας. Θα περιμένουμε αποτελέσματα, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση μη θετικής εξέλιξης, θα υπάρξει ενημέρωση των Προέδρων και των Δ.Σ. των Σωματείων-μελών μας για τις περαιτέρω ενέργειές μας.
Περιπτώσεις ανάθεσης νέων καθηκόντων στα ΚΕΠ, όπως οι ανακοινώσεις του κ. Σπίρτζη για άδειες κυκλοφορίας μόνο στα ΚΕΠ, είναι διαδικασίες που δεν ωριμάζουν τόσο γρήγορα και η συγκεκριμένη ίσως να μην μπορεί να εφαρμοστεί ούτε μετά από δύο χρόνια, όπως μας γνωστοποίησε η Υπουργός. Επιπλέον, έχει γίνει κατανοητό και αποδεκτό το ότι τα ΚΕΠ δεν μπορούν προς το παρόν, με το υπάρχον προσωπικό, να αναλάβουν άλλες επιβαρυντικές διαδικασίες.
Αίτημα ενίσχυσης των ΚΕΠ μετά από σύσταση και προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΥΠ τέθηκε εκ νέου, κρίθηκε εύλογο και δίκαιο και θα εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησής του με τον Υπουργό Οικονομικών μέσα στο 2018.
Τέλος, η Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ θα επανασυσταθεί με διαφορετική σύνθεση και νέους όρους για την αποτελεσματικότητά της.

Πληρεξούσιο

Το πληρεξούσιο είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία ένα πρόσωπο (ο εντολέας) εξουσιοδοτεί ένα άλλο ή άλλα πρόσωπα (εντολοδόχοι) να το εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά και να επιχειρούν στο όνομά του ορισμένη πράξη μέσα στα όρια των εντολών που τους έχει παράσχει.
Με το γενικό πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται στον εντολοδόχο ευρεία δυνατότητα δράσης.
Με το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο η εξουσία του αντιπροσώπου περιορίζεται σε συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες καθορίζονται ρητά.
Η πληρεξουσιότητα παύει με τον θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο.
Επίσης, η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται.
Το πληρεξούσιο ανακαλείται από τον εντολέα οποτεδήποτε με συμβολαιογραφική πράξη ανάκλησης αυτού, για την οποία πρέπει να λάβουν γνώση και οι εντολοδόχοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πληρεξούσιο μπορεί να οριστεί ανέκκλητο μόνο στην περίπτωση που αφορά το συμφέρον του εντολοδόχου.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/25014(ΠΕ)/11-02-2013 με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων», αναφέρεται ότι: «προκειμένου να γίνει δεκτό στην Ελλάδα πληρεξούσιο, το οποίο έχει καταρτισθεί στην αλλοδαπή και σύμφωνα ως προς τον τύπο με το δίκαιο της πολιτείας στην οποία καταρτίσθηκε, εάν μεν η πολιτεία όπου καταρτίσθηκε το πληρεξούσιο έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης του 1960, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984, πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο αυτό επισημείωση (APOSTILLE), άλλως τη θεώρηση του Έλληνα Προξένου».
Συνεπώς, οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας οφείλουν να αποδέχονται τα πληρεξούσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούν τις, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις.

 

Απεμπλοκή των ΚΕΠ από το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Αθήνα, 19/12/2017
Α.Π.: 39

ΘΕΜΑ: Απεμπλοκή των ΚΕΠ από το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Κυρία Υπουργέ,

Στην Κ.Υ.Α. για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και ειδικότερα στο άρθρο 7 αναφέρεται το εξής :

«Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης, για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.» Συνέχεια