Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2020

ΥΨη∆ 30/06/2020 Α. Π.: οικ. 17885 ΕΞ 2020

                              Αρ. Φακ:ΔΥΜΣ/Φ.15/26/

Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Αλ. Μάντεση Τηλέφωνο: 210 9098 393, -394

Email: a.paveli@mindigital.gr, a.mantesi@mindigital.gr

ΠΡΟΣ:

Όλα τα ΚΕΠ

kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΟΠΕΚΑ/ Δνση Αγροτικής Εστίας k.spathariotis@opeka.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2020

Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΥΜΣ/Φ.15/12/13405/ 28-5-2020, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020 και της διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης δελτίων του κοινωνικού- ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος (τετραήμερες εκδρομές) και θεάματος, μέσω των ΚΕΠ, ξεκινά τη Δευτέρα 6/7/2020.

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikesypiresies/ (επιλογή: κληρωθέντες δικαιούχοι) και να παραλάβουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν αίτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης των δελτίων του Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού, του Εκδρομικού προγράμματος και των δελτίων Θεάματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρησης στοιχείων κράτησης δωματίου σε κατάλυμα.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών του ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ και υπενθυμίζουμε ότι για παροχή διευκρινήσεων τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 213.15.19.164, 213.15.19.214, 213.15.19.233, 213.15.19.292, 213.15.19.303,

213.15.19.304, 213.15.19.310 και 213.15.19.324 και φαξ 210.38.41.602

Η Προϊστάμενος του Τμήματος Αλεξάνδρα Παβέλη

Μπορείτε να κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Δελτίο τύπου

Κοινωνικός Τουρισμός ΟΓΑ

Αθήνα, 06/07/2017
Α.Π.: 30

ΘΕΜΑ: «Έναρξη Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ»

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Στις 28/04/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π με το Διοικητή του ΟΓΑ κο Πλιάκη και τους συνεργάτες του με κεντρικό θέμα το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΓΑ.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π έλαβε διαβεβαιώσεις από την ηγεσία του ΟΓΑ ότι δεν θα επαναληφθεί το περσινό λάθος και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει φέτος εγκαίρως, το αργότερο αρχές Ιουνίου. Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 03/04/2017
Α.Π.: 21

ΘΕΜΑ: Ανασχεδιασμός της διαδικασίας χορήγησης δελτίων κοινωνικού τουρισμού του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ

Αξιότιμε κύριε Διοικητή,

Η χορήγηση δελτίων για τα Προγράμματα ΛΑΕ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ αποτελεί τα τελευταία χρόνια πιστοποιημένη διαδικασία, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ. Συγκριμένα βρίσκεται στον κατάλογο με τις 5 πρώτες δημοφιλέστερες υποθέσεις των ΚΕΠ και με πλήθος αιτήσεων, όπως ο κατωτέρω πίνακας: Συνέχεια