Παροχή διευκρινίσεων ως προς τις μεταβολές στοιχείων ΑΜΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
Τηλέφωνο: 213 1313- 174, -172
FAX: 213 1313- 119
E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ: ΔΑΔ/Φ.5/18/36422

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας
kep-all@kep.gov.gr
KOINΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δ/νση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα
intaffairs@ypakp.gr, kbeka@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς τις μεταβολές στοιχείων ΑΜΚΑ

Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΑΔ/Φ.5/11/33734/3-10-2019 με το οποίο σας στείλαμε την εγκύκλιο με (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ, σας διευκρινίζουμε, κατόπιν ενημέρωσής μας από τη Δ/νση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών ότι, το άρθρο 7 της ΚΥΑ 7791/245/Φ80321/30-3-2009 (ΦΕΚ 596/Β΄/2019) με το οποίο ορίζεται ότι η διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων του ΑΜΚΑ των ήδη απογεγραμμένων διενεργείται μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, εξακολουθεί να ισχύει.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κ. Καπαρός

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 08/10/2019
Α.Π.: 20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αναστέλλει την ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ, που έχει ξεκινήσει την 21η/06/2019, από αύριο Τετάρτη 09/10/2019, μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ» και τις πρόσθετες διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν στα ΚΕΠ στις 07/10/2019.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους στα ΚΕΠ για τη μαζική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Ομοσπονδίας μας, με την οποία επιδιώξαμε και πετύχαμε να καθοριστούν κατηγορίες δικαιούχων ΑΜΚΑ, δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις και αρμοδιότητες των φορέων έκδοσης, χωρίς τα οποία η εκτέλεση των καθηκόντων μας ήταν αρκετές φορές ανέφικτη στο παρελθόν.
Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα έχει γίνει και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να υπάρξει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για όλες τις διαδικασίες ΑΜΚΑ, εφαρμόσιμο από υπαλλήλους και διάφανο σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς κενά και αναπάντητα ερωτήματα, χωρίς παθογένειες και χωρίς παράθυρα που επιτρέπουν εντάσεις στις υπηρεσίες μας, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Δυσχέρειες στην απόδοση ΑΜΚΑ σε Έλληνες και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας από τα ΚΕΠ

Αθήνα, 03/10/2019
Α.Π.: 19

ΠΡΟΣ:
1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,
101 63 Καλλιθέα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
κ. Παναγιώτη Μηταράκη
Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως ο Πίνακας Κοινοποιήσεων

 

ΘΕΜΑ: Δυσχέρειες στην απόδοση ΑΜΚΑ σε Έλληνες και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας από τα ΚΕΠ
Σχετ.: Η με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/1-10-2019 και ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ

Κύριοι Υφυπουργοί,

Είναι προφανές και ελπιδοφόρο το ότι η ανωτέρω σχετική βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων απόδοσης ΑΜΚΑ που λιμνάζουν τα τελευταία χρόνια και εκθέτουν τόσο τους συναδέλφους μας στα ΚΕΠ όσο και τη δημόσια διοίκηση της χώρας. Συνέχεια

Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα
Tηλ.: 210-3368151, 2103368150
Φαξ : 210-3368166
e-mail : kbeka@ypakp.gr

Αθήνα, 11- 7- 2019
Αρ. Πρ.: Φ.80320/οικ.31355/Δ18.2084
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους.

Σας ενημερώνουμε ότι με το παρόν ανακαλείται το αρ. Φ80320/οικ.28107/1857/20-6-2019 έγγραφό μας (ΑΔΑ:ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα. Θα ακολουθήσει έγγραφο με το οποίο θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την απόδοση ΑΜΚΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ιωάννης Βρούτσης

Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την αποχή από το ΑΜΚΑ

Αθήνα, 04/07/2019
Α.Π.: 17
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω των ΚΕΠ)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την απεργιακή κινητοποίηση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ.

Σας αποστέλλουμε το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019 προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους για τους οποίους συνεχίζεται η απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ από την Παρασκευή 21/06/2019.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑΘ 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
Τέλος, ενημερώνουμε τους ελάχιστους -ευτυχώς- αιρετούς και προϊσταμένους οργανικών μονάδων ΚΕΠ, που ασκούν πιέσεις προς συναδέλφους μας για να μην συμμετέχουν στην απεργιακή μας κινητοποίηση, ότι η παρακώλυση της άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ                     ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019

Ενημερωτικό Δελτίο για ΑΜΚΑ

Αθήνα, 03/07/2019
Α.Π.: 16

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μετά την με αριθμό Φ.80320/οικ.28710/1857/20.06.2019 Εγκύκλιο των Υπουργών Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους» που στάλθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε όλα τα ΚΕΠ την 1η Ιουλίου 2019 και καθώς έχουμε δεχτεί ερωτήματα από συναδέλφους περί του αν η έκδοση της Εγκυκλίου αυτής αποτελεί λόγο για τη λύση της ΑΠΟΧΗΣ Διαρκείας από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 21/06/2019 για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Συνέχεια

Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 Αθήνα

Αθήνα 20.06.2019
Αρ. πρωτ. Φ. 80320/οικ.28107/1857
Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους»

Με τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) από 1/6/2009 ο ΑΜΚΑ καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.
Όσον αφορά την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. οικ. 7791/245/Φ80321/1-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στη χώρα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.


Συνέχεια ανάγνωσης