Παροχή διευκρινίσεων ως προς τις μεταβολές στοιχείων ΑΜΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
Τηλέφωνο: 213 1313- 174, -172
FAX: 213 1313- 119
E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ: ΔΑΔ/Φ.5/18/36422

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας
kep-all@kep.gov.gr
KOINΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δ/νση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα
intaffairs@ypakp.gr, kbeka@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς τις μεταβολές στοιχείων ΑΜΚΑ

Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΑΔ/Φ.5/11/33734/3-10-2019 με το οποίο σας στείλαμε την εγκύκλιο με (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ, σας διευκρινίζουμε, κατόπιν ενημέρωσής μας από τη Δ/νση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών ότι, το άρθρο 7 της ΚΥΑ 7791/245/Φ80321/30-3-2009 (ΦΕΚ 596/Β΄/2019) με το οποίο ορίζεται ότι η διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων του ΑΜΚΑ των ήδη απογεγραμμένων διενεργείται μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, εξακολουθεί να ισχύει.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κ. Καπαρός

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 08/10/2019
Α.Π.: 20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αναστέλλει την ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ, που έχει ξεκινήσει την 21η/06/2019, από αύριο Τετάρτη 09/10/2019, μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ» και τις πρόσθετες διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν στα ΚΕΠ στις 07/10/2019.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους στα ΚΕΠ για τη μαζική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Ομοσπονδίας μας, με την οποία επιδιώξαμε και πετύχαμε να καθοριστούν κατηγορίες δικαιούχων ΑΜΚΑ, δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις και αρμοδιότητες των φορέων έκδοσης, χωρίς τα οποία η εκτέλεση των καθηκόντων μας ήταν αρκετές φορές ανέφικτη στο παρελθόν.
Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα έχει γίνει και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να υπάρξει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για όλες τις διαδικασίες ΑΜΚΑ, εφαρμόσιμο από υπαλλήλους και διάφανο σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς κενά και αναπάντητα ερωτήματα, χωρίς παθογένειες και χωρίς παράθυρα που επιτρέπουν εντάσεις στις υπηρεσίες μας, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.