Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

Αθήνα, 13 – 2 – 2018
Αριθ.Πρωτ.: 31547/9662

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο»
Σχετ.: α) Το υπ’ αρίθ. 21458/5-7-16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.
β) Το με αριθ. πρωτ. Φ80000/35524/9196/4-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) από 1/6/2009 ο ΑΜΚΑ καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.
Όσον αφορά την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους, σύμφωνα με την υπ’αρίθ. οικ. 7791/245/Φ80321/1-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στη χώρα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Συνέχεια

Advertisements

Απεμπλοκή των ΚΕΠ από το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Αθήνα, 19/12/2017
Α.Π.: 39

ΘΕΜΑ: Απεμπλοκή των ΚΕΠ από το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Κυρία Υπουργέ,

Στην Κ.Υ.Α. για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και ειδικότερα στο άρθρο 7 αναφέρεται το εξής :

«Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης, για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.» Συνέχεια

Οδηγίες τμήματος ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

emailΣε συνέχεια των οδηγιών του Τμήματος ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κατόπιν ερωτημάτων από ΚΕΠ σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διόρθωση ΑΦΜ, σας αποστέλλουμε συμπληρωματική οδηγία σύμφωνα με την οποία:

Το ΑΦΜ δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά αν κάποιος προσέρχεται να το ενημερώσει καλό είναι για αποφυγή περεταίρω λαθών στο ΑΦΜ, να έχει κάποιο έγγραφο πχ Ε1 που να το πιστοποιεί.

Βεβαίως μπορούμε να καλυφθούμε και από την web service , δηλ. τη δυνατότητα να δίνει ο χρήστης το ΑΦΜ και να επιστρέφει τα στοιχεία του από το TAXIS.

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 04/12/2017
Α.Π.: 37

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση στοιχείων ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ

Συμμεριζόμαστε κατ’ αρχήν τις προσπάθειές σας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο από την πλατφόρμα του ΚΕΑ όσο και του Κοινωνικού Μερίσματος. Ως ΠΟΣΕΚΕΠ ανακαλέσαμε την αποχή μας και συμμετείχαμε στη διαδικασία ΚΕΑ με τα ελάχιστα μέτρα που πάρθηκαν για την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών μας, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά και λόγω της ευαισθητοποίησης μας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θα είμαστε δίπλα σας ως υπάλληλοι ΚΕΠ, αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί τεχνολογικά με τη διασύνδεση υπηρεσιών. Συνέχεια

Άρση αναγγελίας θανάτου στον ΑΜΚΑ

Γίνεται αίτημα για άρση αναγγελίας θανάτου στην ΗΔΙΚΑ.

Σε Υ/Δ γράφουμε: “Παρακαλώ όπως προβείτε στην άρση ακύρωσης του ΑΜΚΑ μου με αριθμό ……” και με ένα αντίγραφο δελτίου ταυτότητας τα αποστέλλουμε στο fax 2132168164

Δελτίο τύπου

Απόδοση ΑΜΚΑ

Αθήνα, 13/02/2017
Α.Π.: 14

ΘΕΜΑ: Απόδοση ΑΜΚΑ σε πρόσφυγες-μετανάστες

Στις 12/8/2016 εστάλησαν οδηγίες ( ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/60/21309 ) προς τα ΚΕΠ όλης της χώρας για την απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών και ειδικά για τις περιπτώσεις προσφύγων-μεταναστών.

Οι συγκεκριμένες οδηγίες δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές τις οκτώ σελίδες, αλλά τις περισσότερες φορές παραπέμπουν σε άλλους νόμους και άρθρα δημιουργώντας ένα κλίμα ασάφειας και κάνοντας τη δουλειά του υπαλλήλου ακόμα πιο δύσκολη και σύνθετη. Συνέχεια