Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την αποχή από το ΑΜΚΑ

Αθήνα, 04/07/2019
Α.Π.: 17
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω των ΚΕΠ)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την απεργιακή κινητοποίηση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ.

Σας αποστέλλουμε το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019 προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους για τους οποίους συνεχίζεται η απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ από την Παρασκευή 21/06/2019.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑΘ 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
Τέλος, ενημερώνουμε τους ελάχιστους -ευτυχώς- αιρετούς και προϊσταμένους οργανικών μονάδων ΚΕΠ, που ασκούν πιέσεις προς συναδέλφους μας για να μην συμμετέχουν στην απεργιακή μας κινητοποίηση, ότι η παρακώλυση της άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ      ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019

Ενημερωτικό Δελτίο για ΑΜΚΑ

Αθήνα, 03/07/2019
Α.Π.: 16

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μετά την με αριθμό Φ.80320/οικ.28710/1857/20.06.2019 Εγκύκλιο των Υπουργών Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους» που στάλθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε όλα τα ΚΕΠ την 1η Ιουλίου 2019 και καθώς έχουμε δεχτεί ερωτήματα από συναδέλφους περί του αν η έκδοση της Εγκυκλίου αυτής αποτελεί λόγο για τη λύση της ΑΠΟΧΗΣ Διαρκείας από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 21/06/2019 για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Συνέχεια

Απεργιακή κινητοποίηση – Αποχή διαρκείας από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής ΑΜΚΑ

Αθήνα, 18/06/2019
Α.Π.: 15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ από την Παρασκευή 21/06/2019 με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ με εξαίρεση την απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα.
ΖΗΤΑΜΕ:
1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ από το Υπουργείο Εργασίας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από οργανικές μονάδες ΚΕΠ και που αφορούν την απόδοση ΑΜΚΑ.
2. ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΚΑ
3. ΣΥΣΤΑΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΚΑ σε όλα τα κατά τόπους καταστήματα τομέων του ΕΦΚΑ, κεντρικά και περιφερειακά.
4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί των διαδικασιών ΑΜΚΑ για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και των Γραφείων ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς κάθε κατεύθυνση και ενδιαφερόμενο:
1. Τα ζητήματα ΑΜΚΑ απαιτούν τάχιστα λύσεις για την εκ νέου ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας για την οποία έχουν συναρμοδιότητα τα ΚΕΠ. Η έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου και εγκυκλίων οδηγιών για την απόδοση ΑΜΚΑ δυσχεραίνει σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση των καθηκόντων μας.
2. Μέχρι να δοθούν οι απαντήσεις και οι λύσεις που ζητάμε επί σειρά ετών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Γραφεία ΑΜΚΑ του καθ’ ύλην αρμόδιου ΕΦΚΑ, τον οποίο εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Δελτίο τύπου

Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Αθήνα, 15/05/2017
Α.Π.: 25

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) συμμετέχει στην 24ωρη Γενική Απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.