Διαμαρτυρία προς ΠΟΕ ΟΤΑ

Αθήνα, 12/02/2019
Α.Π.: 7

ΠΡΟΣ: Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Καρόλου 24, 10437 Αθήνα

Κυρίες και Κύριοι στη Διοίκηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
Σας ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ), έχουν συνδικαλιστική οργάνωση που τους εκπροσωπεί και συγκεκριμένα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.). Συνέχεια

Τρόπος αποτύπωσης επιφυλάξεων (διατύπωσης μη αρμοδιότητας κλπ)

Για να είναι διακριτές οι επιφυλάξεις σε σχέση με τα σχόλια, θα προστίθενται στο τέλος του εγγράφου στο σώμα του κειμένου.

Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Αθήνα 24 – 5 – 2002
Αρ. Πρωτ./ οικ. 10025

Θέμα : Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ).

Με τις διατάξεις του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002 (ΦΕΚ 102/ τ. Α’/ 1 – 5 – 2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» ( φωτοτυπία του οποίου επισυνάπτεται ) συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) στις Περιφέρειεςκαι τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.

Στις Περιφέρειες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το Κ.Ε.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Ενημέρωση
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία
αντλούνται από την κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με την οποία θα
συνδέονται όλα τα Κ.Ε.Π., αλλά και από τοπικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες
μπορεί να διαμορφώσει κάθε επιμέρους Κ.Ε.Π.

β) Διεκπεραίωση υποθέσεων


Συνέχεια ανάγνωσης