Αναφορά για ελλείψεις των ΚΕΠ σε προστατευτικά τζάμια

Αθήνα, 06/07/2020

Α.Π.: 41

ΠΡΟΣ:

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 32/18-05-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Εφαρμογή εγκυκλίων οδηγιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για μέτρα προστασίας εργαζόμενων και πολιτών και για τη νέα λειτουργία των ΚΕΠ, λόγω της πανδημίας COVID-19».

(β) Το με Α.Π. 36/09-06-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΕΠ – …».

(γ) Η με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633/10-04-2017 εγκύκλιος του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ».

(δ) Η ΔΑΔ/Φ.5/5/6129/11-03-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ με θέμα «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ εν όψει των μέτρων προστασίας από το νέο κορωνοϊό..»

(ε) Η ΔΥΜΣ/Φ.5/20/13595/29-05-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ με θέμα

«Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020».

(στ) Η με Α.Π. 17312/Δ9.506/04-05-2020 εγκύκλιος του Σ.ΕΠ.Ε. με θέμα

«Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων».

(ΑΔΑ: 92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ)

Με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα της Ομοσπονδίας μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και με τα (γ), (δ) και (ε) έγγραφα του εποπτεύοντος τα ΚΕΠ Υπουργείου, τα οποία επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας, έγιναν προσπάθειες και υπομνήσεις, ώστε όλοι οι Δήμοι της χώρας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση προστατευτικών τζαμιών στις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ.

Δυστυχώς όμως, αν και πολλοί Δήμοι -εντελώς πρόσφατα- φρόντισαν για αυτή την υποχρέωσή τους, υπάρχουν αρκετοί ακόμα που δεν το έχουν κάνει, όπως όφειλαν.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα διαλαμβανόμενα στη (στ) σχετική εγκύκλιο του Σ.ΕΠ.Ε. και σε άλλες του ΥΠΕΣ για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας, ειδικά μάλιστα τους τελευταίους μήνες προς περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, το ότι τα ΚΕΠ είναι υπηρεσία υποδοχής και εξυπηρέτησης πλήθους πολιτών καθημερινά, συν το ότι έχουν επιστρέψει στην εργασία τους υπάλληλοι ΚΕΠ που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ως φαίνεται, για αρκετούς Δήμους δεν είναι αρκετά. Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε στις υπηρεσίες σας την παρούσα αναφορά μας.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 92 ΚΕΠ σε 56 Δήμους 35 Νομών της χώρας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προστατευτικά τζάμια στις θέσεις εργασίας των εργαζόμενων σε αυτά, όπως προέκυψε μετά από δεύτερη έρευνα που διεξήγαγε η Ομοσπονδία μας από τις 22 έως τις 26/6/2020 στα ΚΕΠ πανελλαδικά.

Επειδή, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, πολλοί συνάδελφοί μας καλούνται να εξυπηρετούν πλέον το κοινό δια ζώσης, χωρίς ραντεβού, σε αίθουσες των ΚΕΠ χωρίς τα στοιχειώδη για την προστασία της υγείας των ιδίων και των προσερχόμενων πολιτών, συγκεντρώσαμε τα στοιχεία από την προαναφερθείσα έρευνά μας και καταρτίσαμε τον με Α.Π. 40/02-07-2020 ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ με τις ελλείψεις των ΚΕΠ κατά Δήμο και Νομό, τον οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, προκειμένου, με τη δική σας συμβολή, οι Δήμοι που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις υποχρεώσεις τους να το πράξουν.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω αναγκαία πληροφορία και συνεργασία, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ο με Α.Π. 40/02-07-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ (ypou89@otenet.gr)

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (kepekpir@otenet.gr)

3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 12, ΠΑΤΡΑ (kepekded@otenet.gr)

4.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 6, ΛΑΡΙΣΑ (kepekkel@otenet.gr)

5.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (kepekmak@yeka.gr)

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ

Παροχή στοιχείων για ελλείψεις των ΚΕΠ σε προστατευτικά τζάμια

Αθήνα, 22/06/2020Α.Π.: 39

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για ελλείψεις των ΚΕΠ σε προστατευτικά τζάμια


Σχετ.: Το με Α.Π. 36/09-06-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.
Συνάδελφοι,Με το ανωτέρω σχετικό ενημερώσαμε τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε..ότι η Ομοσπονδία μας θα απευθυνθεί στις αρμόδιες κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας για τις δικές τους πλέον ενέργειες έναντι των Δήμων εκείνων που δεν θα έχουν καλύψει τις ελλείψεις των ΚΕΠ ευθύνης τους σε προστατευτικά τζάμια.Κατόπιν αυτού και προκειμένου να απευθυνθούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες για τους Δήμους που δεν συμμορφώνονται, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε, μέχρι την Παρασκευή 26/06/2020, συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία -όχι σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο- για όσα ΚΕΠ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προστατευτικά τζάμια:

ΚΕΠ:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ.:
EMAIL:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ

Προθεσμία τοποθέτησης προστατευτικών τζαμιών σε ΚΕΠ – Επίδομα σε υπαλλήλους ΚΕΠ

Αθήνα, 09/06/2020

Α.Π.: 36

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟ Κ.Ε.Δ.Ε.

κ. Δημήτριο Παπαστεργίου Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 106 78 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

κ. Γεώργιο Γεωργαντά

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου 101 63 Καλλιθέα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΕΠ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΕΠ

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 32/18-05-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ με θέμα «Εφαρμογή εγκυκλίων οδηγιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για μέτρα προστασίας εργαζόμενων και πολιτών και για τη νέα λειτουργία των ΚΕΠ, λόγω της πανδημίας COVID-19»

(β)   Ο   με   Α.Π.   31/15-05-2020    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ   ΤΩΝ   ΚΕΠ       ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΕΣ, ο οποίος στάλθηκε με το (α) σχετικό.

(γ) Η ΔΥΜΣ/Φ.5/20/13595/29-05-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020»

Κύριε Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να επιλυθούν τα ακόλουθα δύο ζητήματα:

Α. Ελλείψεις των ΚΕΠ σε προστατευτικά τζάμια

Με το (α) σχετικό θέσαμε υπόψη σας ότι υπάρχουν ΚΕΠ τα οποία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προστατευτικά τζάμια σύμφωνα με τον (β) σχετικό Πίνακα και  ζητήσαμε την παρέμβαση προς τα μέλη σας, προκειμένου να τακτοποιηθούν αυτές οι ελλείψεις. Επίσης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για μία ακόμα φορά, με το (γ) σχετικό, ζήτησε από τους Δήμους της χώρας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αυτές που έχουν άμεση σχέση με την προστασία της υγείας των εργαζόμενων στα ΚΕΠ και των πολιτών που εξυπηρετούνται από αυτά, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι η Ομοσπονδία μας μετά την πάροδο 10ημέρου και νέας έρευνας, θα απευθυνθεί στις αρμόδιες κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας για τις δικές τους πλέον ενέργειες έναντι των Δήμων εκείνων που δεν θα έχουν καλύψει τις ελλείψεις των ΚΕΠ ευθύνης τους σε προστατευτικά τζάμια.

Β. Επίδομα εξυπηρέτησης κοινού κατά την πανδημία COVID-19 στους εργαζόμενους των ΚΕΠ

Οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ ανταποκρίθηκαν άψογα και θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών κατά την πανδημία COVID-19, κάτω από αντίξοες συνθήκες και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καθόλου μέτρα ή/και μέσα προστασίας (απολυμάνσεις, προστατευτικά τζάμια, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά).

Ως εκ τούτου, έχουν κάθε δικαίωμα και ζητούν την ίδια αντιμετώπιση και στήριξη από εσάς, όπως οι εργαζόμενοι σε άλλες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στο αίτημά τους για επίδομα λόγω των υπηρεσιών τους προς το κοινό κατά την πανδημία COVID-19.

Παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ

Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020

ΥΨη∆ 29/05/2020 Α. Π.: οικ. 13595 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακέλου

ΔΥΜΣ/Φ.5/ 20 /

ΠΡΟΣ:

Γραφεία Δημάρχων της χώρας (Μέσω των οικείων ΚΕΠ)

kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΟΣΕΚΕΠ

info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5- 2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

«Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών για το διάστημα από 1-6-2020 και μετά.

Επισημαίνουμε ότι, η λειτουργία των ΚΕΠ της χώρας θα συνεχιστεί με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, καθώς και τα διαλαμβανόμενα των εγκυκλίων μας:

-ΔΑΔ/Φ.5/6/6806/17-3-2020         σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ

-ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24-3-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνική εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση κατόπιν ραντεβού)

-ΔΑΔ/Φ.5/17/9510/15-4-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνικές αιτήσεις και πρόσθετες υπηρεσίες ΕΛΤΑ).

-Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, ή τους υπαλλήλους οι οποίοι είτε οι ίδιοι, είτε λόγω ατόμων που συνοικούν μαζί τους, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ευπαθείς ομάδες, αυτοί απασχολούνται σύμφωνα με την ενότητα Β της ως άνω εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

-Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο χώρος του ΚΕΠ δεν επαρκεί για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ του διαθέσιμου προς παροχή υπηρεσίας προσωπικού, είναι επιτρεπτή η προσέλευση σε βάρδιες οι οποίες θα ορίζονται με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου, εντός του καθορισμένου ωραρίου με την από 17.3.2020 Εγκύκλιό μας.

Περαιτέρω και με γνώμονα την υπέρτατη υποχρέωση απορρέουσα από την αναγκαιότητα της προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον τώρα που αυξάνεται το ποσοστό προσέλευσης των υπαλλήλων στην Υπηρεσία και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα παροχής αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο, οι οικείες Δημοτικές Αρχές παρακαλούνται θερμά για τις άμεσες ακόλουθες ενέργειες:

  • Τοποθέτηση υαλοπινάκων στους σταθμούς εργασίας των υπαλλήλων στα ΚΕΠ και την παροχή μέσων ατομικής προστασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους
  • Μέριμνα για την προμήθεια (σε όποια ΚΕΠ δεν υφίστανται ήδη) και λειτουργική εγκατάσταση σαρωτών (scanners), κατά προτίμηση με δυνατότητα δικτυακής λειτουργίας, καθώς στο προσεχές διάστημα πρόκειται να καταστεί λειτουργική η ηλεκτρονική θυρίδα υποδοχής αιτημάτων πολιτών μέσω της πύλης Gov.gr

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών, παρακαλούμε για τη μέγιστη συνδρομή σας και την πιστή τήρηση και εφαρμογή των προεκτεθέντων.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιος Γεωργαντάς

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ:

Εξαιρετική ανάγκη αναστολής υποδοχής κοινού στα ΚΕΠ ΣΗΜΕΡΑ.

Αθήνα, 17/03/2020
Α.Π.: 18

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

ΘΕΜΑ: Εξαιρετική ανάγκη αναστολής υποδοχής κοινού στα ΚΕΠ ΣΗΜΕΡΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Η συμφωνία που έγινε με την ΠΟΣΕΚΕΠ την Παρασκευή 13/03/2020 για εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΕΠ με ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία είχε τους ακόλουθους όρους: α) ραντεβού να προγραμματίζονται αποκλειστικά για επείγουσες υποθέσεις, β) να μη δέχονται τα ΚΕΠ πολίτες για διαδικασίες άλλων υπηρεσιών του δημοσίου που έχουν αναστείλει την υποδοχή κοινού και γ) να υπάρχουν τοποθετημένα προστατευτικά τζάμια Συνέχεια