Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση

Αθήνα, 18/12/2019
Α.Π.: 29

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

ΘΕΜΑ: Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση
Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π /Φ.18/οικ. 11853 της 6ης Μαΐου 2009 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633 της 10ης Απριλίου 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ»

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση πολιτών και στη λειτουργία των ΚΕΠ, προς επίλυσή τους: Συνέχεια

Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αθήνα,10 Απριλίου 2017
Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633

ΠΡΟΣ: Τους ΟΤΑ α’ βαθμού
Γραφεία Δημάρχων (δια μέσου των οικείων ΚΕΠ)

ΘΕΜΑ: Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ

Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας μας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ (ΠΟΣΕΚΕΠ), αλλά και από μεμονωμένους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο επιθέσεων από πολίτες στους υπαλλήλους των ΚΕΠ. Πολλές φορές μάλιστα, οι υπάλληλοι έχουν αναγκαστεί να ζητήσουν την επέμβαση της αστυνομίας για τη διαχείριση της κατάστασης. Συνέχεια