Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 07/03/2019
Α.Π.: 9
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Πέμπτη 07/03/2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνάντηση της ΠΟΣΕΚΕΠ με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής: Συνέχεια

Advertisements

Επίπεδο λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων ΚΕΠ

Αθήνα, 06/03/2018
Α.Π.: 2

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μεθόδευση Δημάρχων για την υποβάθμιση του επιπέδου λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, ενώ ο Ν. 3013 στο άρθρο 31, παρ. 2 ορίζει ότι «Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης», με την ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. η υπάρχουσα Διεύθυνση ΚΕΠ υποβιβάζεται σε Τμήμα.
Κι αυτό, παρά το ότι έχει ήδη επέλθει κατάργηση Διευθύνσεων και Τμημάτων ΚΕΠ με τη συγχώνευση Δήμων του Προγράμματος «Καλλικράτης» και οι ανάγκες Διοίκησης των υπηρεσιών μας παρουσιάζονται αυξημένες από την έναρξη λειτουργίας του Θεσμού των ΚΕΠ μέχρι σήμερα. Τα δύο Τμήματα που προβλέπεται με την ως άνω διάταξη να λειτουργούν σε κάθε Διεύθυνση δεν επαρκούν πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα ή σε Δήμους μεγάλης γεωγραφικής έκτασης. Ο περιορισμός αυτός δεν δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις Δημοτικές ενότητες με μεγάλο πληθυσμό κατοίκων να διατηρούν Τμήμα ΚΕΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι όχι μόνο απαιτείται να διαφυλαχθεί η πρόβλεψη του νομοθέτη το 2002 για τη Διοίκηση των ΚΕΠ, αλλά και να καλυφθούν πλέον οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό, η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 με την εξής προσθήκη στην παρ. 2:
«Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, σε κάθε Δημοτική Ενότητα, εκτός της έδρας του Ο.Τ.Α., με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση ΚΕΠ».

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Αθήνα, 18/01/2018
Α.Π.: 01

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Τετάρτη 17/01/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΚΕΠ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, παρουσία πολιτικών παραγόντων του Υπουργείου.
Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα.
Σε όσα από αυτά υπάρχει συναρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, απαντήσεις θα δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα υπάρξουν κατ’ αρχήν επαφές της Υπουργού με τον κ. Σκουρλέτη και στη συνέχεια θα υπάρξει κοινή συνάντηση και με την ΠΟΣΕΚΕΠ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για νέες ρυθμίσεις. Επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά ανοίγει διάλογος με πρωτοβουλία του Εποπτεύοντος Υπουργείου για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα διαρχίας και αυθαιρεσιών εκ μέρους των αιρετών. Όσον αφορά το άρθρο 84 του ν.4484/2017 δεν τίθεται θέμα κατάργησής του.
Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών θα έχουν τα ΚΕΠ από την έναρξη λειτουργίας του στις 22/01, όπως έχει προγραμματιστεί από το ΥΠΕΣ, το οποίο φέρει κατά πρώτο λόγο την ευθύνη του όλου εγχειρήματος. Σχετική εγκύκλιος θα σταλεί από το ΥΠΔΑ και για οποιαδήποτε τεχνική καθυστέρηση θα έχουμε ενημέρωση.
Για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τις εκ νέου αιτήσεις των δικαιούχων η Υπουργός θα έχει επαφή με το Υπουργείο Εργασίας. Θα περιμένουμε αποτελέσματα, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση μη θετικής εξέλιξης, θα υπάρξει ενημέρωση των Προέδρων και των Δ.Σ. των Σωματείων-μελών μας για τις περαιτέρω ενέργειές μας.
Περιπτώσεις ανάθεσης νέων καθηκόντων στα ΚΕΠ, όπως οι ανακοινώσεις του κ. Σπίρτζη για άδειες κυκλοφορίας μόνο στα ΚΕΠ, είναι διαδικασίες που δεν ωριμάζουν τόσο γρήγορα και η συγκεκριμένη ίσως να μην μπορεί να εφαρμοστεί ούτε μετά από δύο χρόνια, όπως μας γνωστοποίησε η Υπουργός. Επιπλέον, έχει γίνει κατανοητό και αποδεκτό το ότι τα ΚΕΠ δεν μπορούν προς το παρόν, με το υπάρχον προσωπικό, να αναλάβουν άλλες επιβαρυντικές διαδικασίες.
Αίτημα ενίσχυσης των ΚΕΠ μετά από σύσταση και προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΥΠ τέθηκε εκ νέου, κρίθηκε εύλογο και δίκαιο και θα εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησής του με τον Υπουργό Οικονομικών μέσα στο 2018.
Τέλος, η Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ θα επανασυσταθεί με διαφορετική σύνθεση και νέους όρους για την αποτελεσματικότητά της.

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 04/12/2017
Α.Π.: 37

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση στοιχείων ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ

Συμμεριζόμαστε κατ’ αρχήν τις προσπάθειές σας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο από την πλατφόρμα του ΚΕΑ όσο και του Κοινωνικού Μερίσματος. Ως ΠΟΣΕΚΕΠ ανακαλέσαμε την αποχή μας και συμμετείχαμε στη διαδικασία ΚΕΑ με τα ελάχιστα μέτρα που πάρθηκαν για την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών μας, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά και λόγω της ευαισθητοποίησης μας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θα είμαστε δίπλα σας ως υπάλληλοι ΚΕΠ, αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί τεχνολογικά με τη διασύνδεση υπηρεσιών. Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 24/11/2017
Α.Π.: 36

ΘΕΜΑ: Κατεύθυνση στρατεύσιμων για πιστοποιημένες ή μη διαδικασίες στρατολογίας στα ΚΕΠ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δεχτεί αναφορές από εργαζόμενους στα ΚΕΠ, για το ότι στρατολογικές υπηρεσίες κατευθύνουν τους στρατεύσιμους για πιστοποιημένες διαδικασίες αρμοδιότητάς τους, που διεκπεραιώνονται ΚΑΙ μέσω ΚΕΠ, αποκλειστικά στα ΚΕΠ. Αυτό γίνεται με την αποστολή αυτοματοποιημένων μαζικών μηνυμάτων σε κινητά ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Επισυνάπτεται ενδεικτικά ηλεκτρονικό αρχείο.) Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 22/11/2017
Α.Π.: 34

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιμένει τον τελευταίο καιρό η ΠΟΕ-ΟΤΑ να «ενδιαφέρεται» για τους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) που υπηρετούν στα ΚΕΠ. Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου είχε συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη με θέμα το άρθρο 84 του Ν.4484/2017, που αφορά στην τοποθέτηση προϊσταμένων στα ΚΕΠ. Κάποιοι θα πιστεύουν ότι είμαστε πολύ τυχεροί, αν και πέρασαν 15 χρόνια ώσπου να τεθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέμα ΚΕΠ από την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Δεν είναι λίγο να σε εκπροσωπούν επισήμως στο Υπουργείο συνδικαλιστές με τρανταχτές περγαμηνές. Επιτέλους αποκτήσαμε φωνή! Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Απάντηση στην ΠΟΕ ΟΤΑ σχετικά με το άρ. 84 του Ν.4484/2017

Αθήνα, 18/09/2017
Α.Π.: 33

Κύριοι συνάδελφοι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Προκαλεί έκπληξη το έγγραφό σας με Α.Π. 753/13.9.2017, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, κατά του άρθρου 84 του Ν.4484/2017, με το οποίο διασφαλίζεται ότι σε θέσεις ευθύνης των ΚΕΠ θα υπηρετούν υπάλληλοι με αυξημένα προσόντα, βασικός παράγοντας για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους. Μεγαλύτερη έκπληξη και απογοήτευση βέβαια προκαλούν οι ανακρίβειες της έωλης επιχειρηματολογίας σας, προκειμένου να στηρίξετε αίτημα για την τροποποίηση του. Συνέχεια