Προτάσεις ένταξης και απλούστευσης διαδικασιών στα ΚΕΠ

Αθήνα, 06/04/2020
Α.Π.: 25

ΠΡΟΣ:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

Θέμα: Προτάσεις ένταξης και απλούστευσης διαδικασιών στα ΚΕΠ

Κύριε Υφυπουργέ,
Για την απλούστευση διαδικασιών και την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες από τα ΚΕΠ, προτείνουμε να γίνουν οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες, ώστε μετά την πάροδο της πανδημίας, να ενταχθούν στα ΚΕΠ ή να αναβαθμιστούν με online διεκπεραίωση οι ακόλουθες διαδικασίες: Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Απόσυρση ερωταπαντήσεων ΕΦΚΑ

Αθήνα, 21/02/2017
Α.Π.: 17

ΘΕΜΑ: Απόσυρση ερωτήσεων-απαντήσεων από ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ

Με το παρόν, κατ’ αρχήν σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ http://www.efka.gov.gr/_faq/home.cfm έχουν αναρτηθεί ερωτήσεις και απαντήσεις προς ενημέρωση του κοινού, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες με αρίθμηση 10 και 11:

10. Τι πρέπει να κάνει όποιος θέλει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης; Συνέχεια