Διευκρίνηση σχετικά με πρόσκληση ενεργοποίησης θυρίδας ΚΕΠ

Σας διευκρινίζουμε ότι για την ενεργοποίηση της θυρίδας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιό μας ΔΥΜΣ/Φ5/18/9940/22-4-2020
ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ σχετική πρόσκληση η οποία θα είναι ξεχωριστή για κάθε ΚΕΠ.

Ο σύνδεσμος ο οποίος αναφέρεται στο παράρτημα της εγκυκλίου είναι ενδεικτικός για να έχετε εικόνα της μορφής του συνδέσμου ο οποίος θα σας αποσταλεί ώστε να προχωρήσετε στις ενέργειες ενεργοποίησης της θυρίδας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Καλλιθέα Αττικής, 101 63
FAX: 210 9098 433

Αιτήσεις Πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Ταχ. Κώδικας: Καλλιθέα, 101 63
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
E – mail: dolkep@mindigital.gr

ΥΨηΔ 22/04/2020
Α.Π.: οικ. 9950 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακέλου
ΔΥΜΣ/Φ.5/ 18 /

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ
kep-all@kep.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις Πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Με την από 20/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α΄) και συγκεκριμένα με το μέρος Γ΄ αυτής: «Ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της δημόσιας διοίκησης», Άρθρο εικοστό έκτο, «Αιτήσεις Πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης πολιτών μέσω της Πύλης gov.gr για την έκδοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της ηλεκτρονικής παραλαβής του αποτελέσματος σε δεύτερο χρόνο στην προσωπική τους θυρίδα στην Πύλη gov.gr.

Συνέχεια

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020

…..
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.

Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
…..

Απογραφή scanner σε ΚΕΠ

emailΣτο πλαίσιο καταγραφής από την υπηρεσία μας του εξοπλισμού των ΚΕΠ, για λόγους σχεδιασμού επιχειρησιακών δράσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα και την αποστολή των σχετικών στοιχείων το αργότερο έως 30/12/2019.

Με επιμέλεια των προϊσταμένων τον ΚΕΠ να αποσταλεί ένας ενιαίος Πίνακας για το σύνολο των ΚΕΠ του εκάστοτε Δήμου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Δήμος:….
Κωδικός ΚΕΠ Ύπαρξη σαρωτή εγγράφων (scanner), Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ Ο σαρωτής (scanner), εφόσον υπάρχει, λειτουργεί.

Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Ο σαρωτής (scanner), εφόσον υπάρχει και λειτουργεί, έχει δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης.

Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
FAX: 213 131 3119, 3180

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 08/11/2018
Α.Π.: 22

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Α. Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 7/11/2018, η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τη νέα Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Από τη συνάντηση και το διάλογο που αναπτύχθηκε γενικά σε καλό κλίμα, χωρίς να εκλείψουν και κάποιες εντάσεις σε επιμέρους ζητήματα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Συνέχεια