Αναφορά για ελλείψεις των ΚΕΠ σε προστατευτικά τζάμια

Αθήνα, 06/07/2020

Α.Π.: 41

ΠΡΟΣ:

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 32/18-05-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Εφαρμογή εγκυκλίων οδηγιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για μέτρα προστασίας εργαζόμενων και πολιτών και για τη νέα λειτουργία των ΚΕΠ, λόγω της πανδημίας COVID-19».

(β) Το με Α.Π. 36/09-06-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΕΠ – …».

(γ) Η με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633/10-04-2017 εγκύκλιος του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ».

(δ) Η ΔΑΔ/Φ.5/5/6129/11-03-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ με θέμα «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ εν όψει των μέτρων προστασίας από το νέο κορωνοϊό..»

(ε) Η ΔΥΜΣ/Φ.5/20/13595/29-05-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ με θέμα

«Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020».

(στ) Η με Α.Π. 17312/Δ9.506/04-05-2020 εγκύκλιος του Σ.ΕΠ.Ε. με θέμα

«Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων».

(ΑΔΑ: 92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ)

Με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα της Ομοσπονδίας μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και με τα (γ), (δ) και (ε) έγγραφα του εποπτεύοντος τα ΚΕΠ Υπουργείου, τα οποία επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας, έγιναν προσπάθειες και υπομνήσεις, ώστε όλοι οι Δήμοι της χώρας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση προστατευτικών τζαμιών στις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ.

Δυστυχώς όμως, αν και πολλοί Δήμοι -εντελώς πρόσφατα- φρόντισαν για αυτή την υποχρέωσή τους, υπάρχουν αρκετοί ακόμα που δεν το έχουν κάνει, όπως όφειλαν.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα διαλαμβανόμενα στη (στ) σχετική εγκύκλιο του Σ.ΕΠ.Ε. και σε άλλες του ΥΠΕΣ για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας, ειδικά μάλιστα τους τελευταίους μήνες προς περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, το ότι τα ΚΕΠ είναι υπηρεσία υποδοχής και εξυπηρέτησης πλήθους πολιτών καθημερινά, συν το ότι έχουν επιστρέψει στην εργασία τους υπάλληλοι ΚΕΠ που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ως φαίνεται, για αρκετούς Δήμους δεν είναι αρκετά. Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε στις υπηρεσίες σας την παρούσα αναφορά μας.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 92 ΚΕΠ σε 56 Δήμους 35 Νομών της χώρας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προστατευτικά τζάμια στις θέσεις εργασίας των εργαζόμενων σε αυτά, όπως προέκυψε μετά από δεύτερη έρευνα που διεξήγαγε η Ομοσπονδία μας από τις 22 έως τις 26/6/2020 στα ΚΕΠ πανελλαδικά.

Επειδή, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, πολλοί συνάδελφοί μας καλούνται να εξυπηρετούν πλέον το κοινό δια ζώσης, χωρίς ραντεβού, σε αίθουσες των ΚΕΠ χωρίς τα στοιχειώδη για την προστασία της υγείας των ιδίων και των προσερχόμενων πολιτών, συγκεντρώσαμε τα στοιχεία από την προαναφερθείσα έρευνά μας και καταρτίσαμε τον με Α.Π. 40/02-07-2020 ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ με τις ελλείψεις των ΚΕΠ κατά Δήμο και Νομό, τον οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, προκειμένου, με τη δική σας συμβολή, οι Δήμοι που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις υποχρεώσεις τους να το πράξουν.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω αναγκαία πληροφορία και συνεργασία, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ο με Α.Π. 40/02-07-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ (ypou89@otenet.gr)

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (kepekpir@otenet.gr)

3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 12, ΠΑΤΡΑ (kepekded@otenet.gr)

4.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 6, ΛΑΡΙΣΑ (kepekkel@otenet.gr)

5.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (kepekmak@yeka.gr)

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ

Παύση ειδικής άδειας απουσίας σε υπαλλήλους των ομάδων αυξημένου κινδύνου

ΥΨη∆ 30/06/2020 Α. Π.: 17902 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακ.:ΔΥΜΣ/Φ.5/21/

ΠΡΟΣ:

Γραφεία Δημάρχων της χώρας (Μέσω των οικείων ΚΕΠ)

kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΟΣΕΚΕΠ

info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: «Παύση ειδικής άδειας απουσίας σε υπαλλήλους των ομάδων αυξημένου κινδύνου»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ : 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ), παύει από 1.7.2020 η ειδική άδεια απουσίας στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Ωστόσο, και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας των υπαλλήλων αυτών.

Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου κι έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back-office, αλλιώς θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για τη λήψη των μέτρων εκείνων που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων γενικώς (διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πολίτες και τον εργαζόμενο, αντισηπτικά κ.λ.π.).

Επιπλέον, θα πρέπει οι υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση των υπαλλήλων και κυρίως όσων έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας λόγω του ότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας εάν παραστεί τέτοια ανάγκη.

Σε ό,τι αφορά την επαναφορά λειτουργίας των ΚΕΠ στο διευρυμένο ωράριο εργασίας θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κ. Καπαρός

Μπορείτε να κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020

ΥΨη∆ 29/05/2020 Α. Π.: οικ. 13595 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακέλου

ΔΥΜΣ/Φ.5/ 20 /

ΠΡΟΣ:

Γραφεία Δημάρχων της χώρας (Μέσω των οικείων ΚΕΠ)

kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΟΣΕΚΕΠ

info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5- 2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

«Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών για το διάστημα από 1-6-2020 και μετά.

Επισημαίνουμε ότι, η λειτουργία των ΚΕΠ της χώρας θα συνεχιστεί με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, καθώς και τα διαλαμβανόμενα των εγκυκλίων μας:

-ΔΑΔ/Φ.5/6/6806/17-3-2020         σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ

-ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24-3-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνική εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση κατόπιν ραντεβού)

-ΔΑΔ/Φ.5/17/9510/15-4-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνικές αιτήσεις και πρόσθετες υπηρεσίες ΕΛΤΑ).

-Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, ή τους υπαλλήλους οι οποίοι είτε οι ίδιοι, είτε λόγω ατόμων που συνοικούν μαζί τους, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ευπαθείς ομάδες, αυτοί απασχολούνται σύμφωνα με την ενότητα Β της ως άνω εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

-Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο χώρος του ΚΕΠ δεν επαρκεί για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ του διαθέσιμου προς παροχή υπηρεσίας προσωπικού, είναι επιτρεπτή η προσέλευση σε βάρδιες οι οποίες θα ορίζονται με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου, εντός του καθορισμένου ωραρίου με την από 17.3.2020 Εγκύκλιό μας.

Περαιτέρω και με γνώμονα την υπέρτατη υποχρέωση απορρέουσα από την αναγκαιότητα της προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον τώρα που αυξάνεται το ποσοστό προσέλευσης των υπαλλήλων στην Υπηρεσία και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα παροχής αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο, οι οικείες Δημοτικές Αρχές παρακαλούνται θερμά για τις άμεσες ακόλουθες ενέργειες:

  • Τοποθέτηση υαλοπινάκων στους σταθμούς εργασίας των υπαλλήλων στα ΚΕΠ και την παροχή μέσων ατομικής προστασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους
  • Μέριμνα για την προμήθεια (σε όποια ΚΕΠ δεν υφίστανται ήδη) και λειτουργική εγκατάσταση σαρωτών (scanners), κατά προτίμηση με δυνατότητα δικτυακής λειτουργίας, καθώς στο προσεχές διάστημα πρόκειται να καταστεί λειτουργική η ηλεκτρονική θυρίδα υποδοχής αιτημάτων πολιτών μέσω της πύλης Gov.gr

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών, παρακαλούμε για τη μέγιστη συνδρομή σας και την πιστή τήρηση και εφαρμογή των προεκτεθέντων.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιος Γεωργαντάς

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ:

Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 4η Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Ταχ. Κώδικας: Καλλιθέα, 101 63
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
E – mail: dolkep@mindigital.gr

ΥΨηΔ 30/04/2020
Α.Π.: οικ. 10698 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακέλου
ΔΥΜΣ/Φ.5/ 19 /

ΠΡΟΣ:
Γραφεία Δημάρχων της χώρας
(Μέσω των οικείων ΚΕΠ)
kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΟΣΕΚΕΠ
info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 4η Μαΐου 2020

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών για το διάστημα από 4-5-2020 και μετά.
Επισημαίνουμε ότι, η λειτουργία των ΚΕΠ της χώρας θα συνεχιστεί με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, καθώς και τα διαλαμβανόμενα των εγκυκλίων μας:
-ΔΑΔ/Φ.5/6/6806/17-3-2020 σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ
-ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24-3-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών
-ΔΑΔ/Φ.5/17/9510/15-4-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνικές αιτήσεις και πρόσθετες υπηρεσίες ΕΛΤΑ).

Περαιτέρω, θέτουμε υπόψη σας ότι, ο οικείος Δήμος έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή προγράμματος εκ περιτροπής εργασίας με βάση το αντικείμενο της υπηρεσίας, στην οποία θα γίνει εφαρμογή και το διαθέσιμο προσωπικό, το οποίο δεν κάνει ήδη χρήση άδειας ειδικού σκοπού ή άλλης θεσμοθετημένης μακροχρόνιας άδειας (πχ. άδεια ανατροφής, κύησης, κα.).
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή προγράμματος εκ περιτροπής εργασίας έχει ως προϋπόθεση τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου, η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Δεδομένων, λοιπόν, και των συνολικών μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, όπως της μείωσης ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% ή της αναστολής εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε – κάθε περίπτωση – το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο του Φορέα).
Τέλος, στην συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών, παρακαλούμε για τη μέγιστη συνδρομή σας και την πιστή τήρηση και εφαρμογή των προεκτεθέντων.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γεώργιος Γεωργαντάς

Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Ταχ. Κώδικας: Καλλιθέα, 101 63
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
E – mail: dolkep@mindigital.gr

Αριθ. Φακέλου
ΔΑΔ/Φ.5/10 /

ΠΡΟΣ:
Γραφεία Δημάρχων της χώρας
(Μέσω των ΚΕΠ)
kep-all@kep.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΟΣΕΚΕΠ
info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ».
Σχετικά: (α) η αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20036 (ΦΕΚ 986/Β΄/2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.
(β) η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ).
(γ) η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1).
(δ) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 68 Α΄/ 20.3.2020).
(ε) Το άρθρο 10 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το (α) σχετικό από τις 23/3/2020 και ώρα 6 π.μ. επιβλήθηκε το μέτρο προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και καθορίστηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η μετακίνηση των πολιτών.
Με την Β. ενότητα του (β) σχετικού δίνεται η οδηγία ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν, αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας

Συνέχεια ανάγνωσης